Veilig gebruik van aardgas

 

Dagelijks gebruikt u aardgas en elektriciteit zonder hierbij na te denken. Een warme douche, een behaaglijke temperatuur in uw woning en het gebruik van elektrische apparaten zijn zonder niet mogelijk. Om er zeker van te zijn dat u aardgas en elektriciteit veilig gebruikt, is het van belang dat uw apparatuur en installaties in goede conditie zijn. Ook de wijze waarop u uw installaties en toestellen gebruikt kan de veiligheid bevorderen. Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor de conditie van uw gas- en elektrische installaties en voor het veilig gebruik ervan. Het is raadzaam aanpassingen aan uw installaties altijd uit te laten voeren door een erkende of gecertificeerde installateur. 
 

Aardgas

Gas kan worden gebruikt als bron van energie voor onder andere de verwarming van uw woning, warm kraanwater en koken.

Uw gasinstallatie begint bij de gasmeter in uw meterkast. Veilig gebruik van gasapparaten en regelmatig onderhoud voorkomt gevaarlijke situaties. De grootste gevaren bij gebruik van gas zijn explosies of brand door weglekkend aardgas en verstikkingsgevaar door het vrijkomen van koolmonoxide, wat ontstaat door een slechte verbranding.

Gaslekken ontstaan vaak door slechte of verouderde aansluitingen van de gasleiding op een gasapparaat (fornuis, geiser, cv-ketel). Ook doorroestende gasleidingen kunnen een bron van gaslekken zijn.Vooral in woningen met een verouderde gasinstallatie is de kans op een gaslek aanwezig. Aardgas vanuit de bron is reukloos. Om ervoor te zorgen dat u het aardgas kunt ruiken wordt er een speciale geurstof (odeur) aan het aardgas toegevoegd.

 

Ruikt u een sterke gaslucht in uw woning?

Doe het volgende:

Om zeker te zijn van een veilige installatie is het verstandig uw gasapparatuur periodiek te laten controleren door een deskundig servicebedrijf. Het zelf aanleggen van gasleidingen en gastoestellen wordt sterk afgeraden, omdat de installaties moeten voldoen aan alle wettelijke veiligheidsvoorschriften. Voor het aanpassen of aanleggen van gasinstallaties adviseren wij u contact op te nemen met een erkende of gecertificeerde installateur.

>> zie ook Gaslucht - wat nu

 

Koolmonoxide

Ontstaat bij gebrek aan zuurstof, door onvolledige verbranding van koolstofhoudende stoffen als aardgas, kolen en hout. Koolmonoxide is reukloos en zeer gevaarlijk bij inademing, doordat het zeer snel wordt opgenomen in het bloed, waardoor de opname van zuurstof lager wordt. Dit kan bewusteloosheid en zelfs overlijden tot gevolg hebben. Om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen is het belangrijk dat er voldoende ventilatie in de woning aanwezig is.

Dichtstoppen van ventilatieroosters (bijvoorbeeld i.v.m. tocht) kan gevaarlijk zijn.

Wij adviseren u uw gasapparaten periodiek te laten inspecteren en schoonmaken. Daarnaast is het verstandig uw rookgasafvoerkanalen regelmatig te laten controleren en indien nodig te laten reinigen.