Wilt u een capaciteitswijziging aanvragen om van kleinverbruik naar grootverbruik te gaan (of vice versa)? Dan dient u een wijzigingsaanvraag in.

Onder het wijzigen van een aansluiting worden de volgende werkzaamheden verstaan:

  • Het wijzigen van de capaciteit van de aansluiting.
  • Het wijzigen van de aansluiting vanwege een overbouwing van de kabels en/of leidingen.
  • Het verplaatsen van uw meterkast of meteropstelling.
  • Het verwijderen van uw aansluiting.

Wijzigen kleinverbruikaansluiting

Via mijn aansluiting kan er een aanvraag worden ingediend voor het wijzigen van de kleinverbruikaansluiting. Wij nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Wijzigen grootverbruikaansluiting

U kunt een wijziging voor uw grootverbruikaansluiting aanvragen via één van onderstaande aanvraagformulieren. Wij verzoeken u het ingevulde aanvraagformulier te mailen naar wvb@rendo.nl of te versturen per post naar N.V. RENDO, postbus 18, 7940 AA te Meppel t.a.v. de afdeling werkvoorbereiding. Wij nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Aanvraagformulier gas Aanvraagformulier electriciteit

Aanvraag ‘Meerdere Leveranciers Op Een Aansluiting’

Het is mogelijk dat u meerdere leveranciers contracteert voor één elektriciteitsaansluiting. Meer informatie over deze optie ‘Meerdere Leveranciers Op Een Aansluiting’ (MLOEA) én hoe u deze aanvraag indient leest u onderstaand. Klik daarvoor op ‘lees meer’.

Aanvraag ‘Meerdere Leveranciers Op Een Aansluiting’

Meerdere Leveranciers Op Eén Aansluiting (MLOEA) is ontstaan na een verzoek om energieverbruik te scheiden van teruglevering van energie. Concreet betekent dit dat het mogelijk is dat u meerdere leveranciers contracteert voor één aansluiting. Deze optie geldt overigens alleen voor elektriciteit. Zo kunt u bijvoorbeeld een contract sluiten met een energieleverancier voor de afname van elektriciteit, terwijl de teruglevering van eigen opgewekte zonnestroom kan plaatsvinden aan een andere energieleverancier, terwijl er formeel sprake is van één aansluiting. De regeling geldt ook voor grootverbruikaansluitingen (een telemetrie meetinstallatie is verplicht).

De behoefte om deze situatie mogelijk te maken bestaat al langere tijd. Met een codebesluit heeft de Autoriteit Consument & markt (ACM) voorzien in deze behoefte. Na een intensieve samenwerking van de energiebedrijven en de toezichthouder is een oplossing ontwikkeld, o.a. door meerdere slimme meters te installeren. Bij het aanvragen dient u rekening te houden met:
• Indien werkzaamheden nodig zijn om de bestaande aansluiting aan te passen t.b.v. de extra meetinstallatie, worden de kosten hiervoor in rekening gebracht (u ontvangt een offerte);
• Voor kleinverbruik zijn alleen parallelle aansluitingen toegestaan. De aansluiting wordt in dat geval gesplitst direct na het overdrachtspunt en voorzien van een slimme meter;
• De ruimte behorende bij de installatie waarvoor de extra meter wordt geplaatst, mag niet worden gebruikt voor bewoning.

Aanvraag kleinverbruik: meerdere leveranciers op één aansluiting

U kunt een MLOEA-aanvraag indienen met behulp van onderstaand aanvraagformulier. Omschrijf in een toelichting duidelijk waarvoor zowel het primaire als het secundaire aansluitpunt dient.
Maak een scan van het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en mail deze naar awvb-kva@rendo.nl.
Of verstuur per post naar: N.V. RENDO, t.a.v. afd. KVA, Postbus 18, 7940 AA Meppel.
Wij nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Aanvraagformulier MLOEA KV

Aanvraag grootverbruik: meerdere leveranciers op één aansluiting

U kunt een MLOEA-aanvraag indienen met behulp van onderstaand aanvraagformulier. Omschrijf in een toelichting duidelijk waarvoor zowel het primaire als het secundaire aansluitpunt dient.
Maak een scan van het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en mail deze naar wvb@rendo.nl.
Of verstuur per post naar: N.V. RENDO, t.a.v. afd. Werkvoorbereiding, Postbus 18, 7940 AA Meppel.
Wij nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Aanvraagformulier MLOEA GV