De beëindiging van de energielevering vindt plaats op het initiatief van de energieleverancier. Wanneer er geen contract is met een leverancier, dan heeft de netbeheerder de wettelijke plicht over te gaan tot het afsluiten van uw aansluiting.

Deze verplichting vloeit voort uit de Elektriciteit- en Gaswet en is nader uitgewerkt in de Regeling afsluiten kleinverbruikers, zoals bij besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie is vastgesteld.

Procedure Einde Levering en verwerkingsperiode

Na ontvangst van het Einde Leveringsbericht van de leverancier, verstuurt N.V. RENDO per direct een brief. Deze brief gaat naar het aansluitadres. Wij verzoeken u vriendelijk om direct contact met ons op te nemen op telefoonnummer 0522 – 85 68 83, dit om een mogelijke afsluiting te voorkomen.

Geen actieve leverancier voor de aansluiting

Staan er monteurs bij u aan de deur dan is in het Centraal Aansluit Register geen actieve leverancier voor deze aansluiting bekend en wordt per direct afgesloten. Discussiëren met de monteurs heeft geen zin, omdat zij de opdracht gekregen hebben om de afsluiting uit te voeren.

Heraansluiting

U bent afgesloten en wilt weer aangesloten worden. Wat moet u dan doen?
Vóórdat de heraansluiting uitgevoerd kan worden moet er worden voldaan aan 2 voorwaarden:

  • Er dient een energieleverancier actief te zijn in het Centraal Aansluit Register (landelijk register)
  • De kosten voor het afsluiten resp. het heraansluiten moeten vooraf zijn voldaan. U heeft hiervoor een factuur/facturen ontvangen.

Een heraansluiting vraagt u aan via het Opdrachtformulier afsluiten heraansluiten.

 

Om weer heraangesloten te worden moet er aan twee voorwaarden voldaan zijn:

  • Op de aansluiting dient een leverancier bekend te zijn in het Centraal Aansluit Register (landelijk register).
  • De kosten voor afsluiten en heraansluiten moeten betaald zijn (u heeft hiervoor facturen ontvangen).

Kostenoverzicht afsluiten en heraansluiten

Wilt u weten wat de kosten zijn voor afsluiten en heraansluiten klik dan hier.

Regeling afsluiten elektriciteit en gas van kleinverbruikers

Meer informatie over de Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, houdende regels over afsluiten van kleinverbruikers van elektriciteit en gas én intrekking van de Regeling afsluiten elektriciteit en gas van kleinverbruikers (Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas), vindt u op de website van de overheid.