Er is sprake van géén contract (“contractloos”) als er geen leverancier bekend is op een gas- en/of elektriciteitsaansluiting volgens het Centraal Aansluit Register (landelijke register), de gas- en/of elektriciteitsaansluiting is actief en niet afgesloten.

Omdat wij als netbeheerder geen energie mogen leveren, streven wij ernaar de periode zonder contract zo kort mogelijk te houden. Drie dagen nadat de vorige verbruiker/contractant bij ons is afgemeld, sturen wij een brief naar het adres van de aansluiting. In deze brief wordt u verzocht om u zo spoedig mogelijk aan te melden bij een leverancier.

Handige websites

U heeft de verhuizing al doorgegeven, maar nog geen contract?

Neem contact op met de leverancier en vraag naar de status van uw aanmelding. Geef daarbij aan dat u een brief heeft ontvangen van de Netbeheerder inzake ‘geen contract’ en u voor het betreffende adres zo snel mogelijk aangemeld wilt worden.

De bevestigingsbrief die de leverancier u heeft gestuurd, is niet voldoende als bewijs voor een succesvolle aanmelding. Bepalend hiervoor is of u succesvol aangemeld staat in het Centraal Aansluit Register (landelijk register). In deze aanmelding heeft uw leverancier de leveringsdatum aangegeven. Deze leveringsdatum wordt door N.V. RENDO gehanteerd.

BELANGRIJK! Wanneer u een leverancier benadert, vraag dan ook naar de termijn van aanmelding.

Wanneer u contact heeft gehad met uw leverancier en bekend is wanneer u wordt aangemeld op deze aansluiting, kunt u dit doorgeven aan N.V. RENDO . Wij zijn te bereiken op telefoonnummer 0522  85 68 83

Advies

  1. Onderneem direct actie en voorkom dat u wordt afgesloten en bespaar de kosten voor de periode tussen “contractloos” en de kosten voor af- en heraansluiting.
  2. Houd regelmatig contact met uw leverancier over de status van uw aanmelding. De zorg over uw aanmelding stopt pas als de leverancier zichtbaar is in het Centraal Aansluit Register (landelijk register).
  3. Er zijn leveranciers die een aanmeldtermijn hanteren van 4 weken of langer. Informeer dus eerst wat de aanmeldtermijn is bij de leverancier.
  4. U bent als klant zelf verantwoordelijk voor een tijdige en succesvolle aanmelding.

Na 20 dagen “contractloos” wordt een 2e brief verstuurd naar de eigenaar van het pand.
De reden hiervoor is dat wij nog geen bericht hebben ontvangen van een leverancier via het Centraal Aansluit Register. De eigenaar wordt in de gelegenheid gesteld om alsnog een leverancier te kiezen voor de aansluiting. Wij adviseren u dit met spoed te regelen.

Factuur voor periode “contractloos”

Indien N.V. RENDO binnen 40 dagen na “contractloos” nog geen bevestiging van een leverancier ontvangen heeft (via het landelijke register), brengen wij € 72,60 incl. BTW bij u in rekening. Dit zogenaamde contractloostarief is ter dekking van onze kosten.