Overzicht netwerkkaart

Een gas- en/of elektriciteitsaansluiting aanvragen? Bekijk de mogelijkheden en tarieven bij de aanvraag.

Aanvraag aansluiting kleinverbruik

Een nieuwe kleinverbruikaansluiting vraagt u aan via het landelijk Portaal mijn aansluiting.

Aanvraag aansluiting grootverbruik

Een nieuwe grootverbruikaansluiting is aan te vragen via één van onderstaande aanvraagformulieren. Het ingevulde aanvraagformulier kan worden gemaild naar wvb@rendo.nl of per post verzonden naar N.V. RENDO, postbus 18, 7940 AA te Meppel t.a.v. de afdeling Werkvoorbereiding.

Aanvraagformulier gas Aanvraagformulier electriciteit

Aanvraag ‘Meerdere Leveranciers Op Een Aansluiting’

Het is mogelijk dat u meerdere leveranciers contracteert voor één elektriciteitsaansluiting. Meer informatie over deze optie ‘Meerdere Leveranciers Op Een Aansluiting’ (MLOEA) én hoe u deze aanvraag indient leest u onderstaand. Klik daarvoor op ‘lees meer’.

Aanvraag ‘Meerdere Leveranciers Op Een Aansluiting’

Meerdere Leveranciers Op Eén Aansluiting (MLOEA) is ontstaan na een verzoek om energieverbruik te scheiden van teruglevering van energie. Concreet betekent dit dat het mogelijk is dat u meerdere leveranciers contracteert voor één aansluiting. Deze optie geldt overigens alleen voor elektriciteit. Zo kunt u bijvoorbeeld een contract sluiten met een energieleverancier voor de afname van elektriciteit, terwijl de teruglevering van eigen opgewekte zonnestroom kan plaatsvinden aan een andere energieleverancier, terwijl er formeel sprake is van één aansluiting. De regeling geldt ook voor grootverbruikaansluitingen (een telemetrie meetinstallatie is verplicht).

De behoefte om deze situatie mogelijk te maken bestaat al langere tijd. Met een codebesluit heeft de Autoriteit Consument & markt (ACM) voorzien in deze behoefte. Na een intensieve samenwerking van de energiebedrijven en de toezichthouder is een oplossing ontwikkeld, o.a. door meerdere slimme meters te installeren. Bij het aanvragen dient u rekening te houden met:

  • Indien werkzaamheden nodig zijn om de bestaande aansluiting aan te passen t.b.v. de extra meetinstallatie, worden de kosten hiervoor in rekening gebracht (u ontvangt een offerte);
  • Voor kleinverbruik zijn alleen parallelle aansluitingen toegestaan. De aansluiting wordt in dat geval gesplitst direct na het overdrachtspunt en voorzien van een slimme meter;
  • De ruimte behorende bij de installatie waarvoor de extra meter wordt geplaatst, mag niet worden gebruikt voor bewoning.

Aanvraag kleinverbruik: meerdere leveranciers op één aansluiting

U kunt een MLOEA-aanvraag indienen met behulp van onderstaand aanvraagformulier. Omschrijf in een toelichting duidelijk waarvoor zowel het primaire als het secundaire aansluitpunt dient.

Maak een scan van het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en mail deze naar awvb-kva@rendo.nl.
Of verstuur per post naar: N.V. RENDO, t.a.v. afd. KVA, Postbus 18, 7940 AA Meppel.
Wij nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Aanvraagformulier MLOEA KV

Aanvraag grootverbruik: meerdere leveranciers op één aansluiting

U kunt een MLOEA-aanvraag indienen met behulp van onderstaand aanvraagformulier. Omschrijf in een toelichting duidelijk waarvoor zowel het primaire als het secundaire aansluitpunt dient.

Maak een scan van het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en mail deze naar wvb@rendo.nl.
Of verstuur per post naar: N.V. RENDO, t.a.v. afd. Werkvoorbereiding, Postbus 18, 7940 AA Meppel.
Wij nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Aanvraagformulier MLOEA GV

Uw EAN-code

In Nederland heeft iedere gas- en elektriciteitsaansluiting een eigen EAN-code (European Article Number). Deze EAN-code is een uniek getal van 18 cijfers. Wanneer u gaat verhuizen of als u naar een andere leverancier wilt overstappen, is een EAN code benodigd. Deze code is terug te vinden in het EAN-codeboek.

Capaciteit

Voor gas bent u afhankelijk van de gewenste aansluitcapaciteit en wordt u op het gasnet van N.V. RENDO aangesloten. Op basis van de gewenste aansluitcapaciteit wordt een onderscheid gemaakt tussen kleinverbruik (KV) of grootverbruik (GV).

Een aansluitcapaciteit t/m 40 m3/uur is een kleinverbruik aansluiting. Een gemiddeld huishouden beschikt over een kleinverbruik aansluiting.

Een aansluiting met een capaciteit groter dan 40 m3/uur is een grootverbruik aansluiting. Zonder telemetrie (uurmeting) is dit een profielgrootverbruiker. Een aansluiting met telemetrie (telemetrie is verplicht bij sjv > 170.000 m3) is een telemetriegrootverbruiker.

Tot en met 200 mbar overdruk is er sprake van een lage druk (LD) aansluiting. Bij meer dan 200 mbar overdruk is er sprake van een hoge druk (HD) aansluiting. Aansluitingen groter dan 100 m3/uur worden veelal aangesloten op het HD net.

Voor elektriciteit bent u afhankelijk van de door u gewenste aansluitcapaciteit en wordt u op het elektriciteitsnet van N.V. RENDO aangesloten op het ter beschikking staande spanningsniveau. In de tariefbladen staan de in ons netgebied actuele aansluitgroepen en spanningsniveaus.

In het kader van de wet aanvraag nieuwe gasaansluitingen verwijzen wij u naar de veel gestelde vragen.

Richtlijn voor meterkasten

Er zijn diverse richtlijnen opgesteld voor gas en elektriciteit. Door middel van veel gestelde vragen op mijn aansluiting en gedetailleerde tekeningen, vindt u meer informatie. Op deze manier wordt eenvoudig de mogelijkheid geboden om na te gaan welke richtlijnen van toepassing zijn.

Aansluitproces kleinverbruik

Hier vindt u de procesbeschrijving van het aansluitproces met bijbehorende contactmomenten.

De klant meldt zich met EAN-code uit de brief en beginstand van de meter bij de leverancier om een contract te sluiten. De leverancier sluit dan vervolgens een contract af met de klant.

De beschrijving is met zorg samengesteld. Aan de inhoud van het aansluitproces kunnen geen rechten worden ontleend.