Uit analyses van onveilige situaties blijkt het slopen van percelen waarbij nutsvoorzieningen niet zijn verwijderd, een belangrijk aandachtspunt te zijn. Niet alleen voor de sloper maar ook voor de medewerkers van de netwerkbedrijven en de omgeving kan er een levensgevaarlijke situatie ontstaan.

In onderstaande brief van Netbeheer Nederland staan de afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot het “Sloop- en afsluitprotocol” voor kleinverbruikaansluitingen.

In het sloop- en afsluitprotocol is vastgelegd welke afspraken gelden en welke mogelijkheden de Netwerkbedrijven faciliteren. Dit protocol zorgt ervoor dat onveilige situaties met nutsvoorzieningen als gevolg van de sloop niet (meer) voor hoeven te komen.

Sloop_en_verwijderingsprotocol_(27-11-2017_versie_2.0)

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Kleinverbruikers Aansluitingen. De afdeling is te bereiken op nummer 0522 – 856 445.