Investeringsplan (IP)

Volgens artikel 7a van de Gaswet en artikel 21 van de Elektriciteitswet 1998 is N.V. RENDO verplicht eens per twee jaar een Investeringsplan (IP) op te stellen en te publiceren op het Internet.

Download hieronder het investeringsplan 2020 van N.V. RENDO.

Ontwerp Investeringsplan N.V. RENDO 2020

Op 1 juli 2020 hebben we het IP 2020 aangeboden aan de ACM. Op 1 oktober 2020 zal N.V. RENDO het IP definitief vaststellen.

In dit document beschrijft en onderbouwt N.V. RENDO alle noodzakelijke uitbreidings- en vervangingsinvesteringen. De vereisten waaraan een investeringsplan moet voldoen zijn vastgelegd in het Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas en de Regeling investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas. Deze regelgeving vormt mede de basis van dit investeringsplan.

Consultatie

Het ontwerp investeringsplan is vanaf 11 mei 2020 voor een periode van vier weken ter consultatie voorgelegd aan de marktpartijen en stakeholders in het voorzieningsgebied. De ontvangen zienswijzen zijn als bijlage toegevoegd aan het investeringsplan welke aan de toezichthouder is aangeboden.