Investeringsplan (IP)

Volgens artikel 7a van de Gaswet en artikel 21 van de Elektriciteitswet 1998 is N.V. RENDO verplicht eens per twee jaar een Investeringsplan (IP) op te stellen en te publiceren op het Internet.

Download hieronder het investeringsplan 2020 van RENDO.
investeringsplan RENDO 2020

In dit document beschrijft en onderbouwt N.V. RENDO alle noodzakelijke uitbreidings- en vervangingsinvesteringen. De vereisten waaraan een investeringsplan moet voldoen zijn vastgelegd in het Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas en de Regeling investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas. Deze regelgeving vormt mede de basis van dit investeringsplan.

Consultatie

Het ontwerp investeringsplan wordt vanaf 11 mei 2020 ter consultatie voorgelegd aan de stakeholders in het voorzieningsgebied. Dit zal gebeuren door middel van publicatie op de website van RENDO gedurende een periode van vier weken. De ontvangen zienswijzen zullen vervolgens als bijlage worden toegevoegd.

Formulier indienen zienswijze investeringsplan

Het investeringsplan wordt gedurende een periode van vier weken openbaar geconsulteerd. Middels dit formulier kunt u uw zienswijze op het investeringsplan van N.V. RENDO indienen. Het formulier dient via de website ingediend te worden. Enkel volledig ingevulde zienswijzen worden in behandeling genomen.

Zienswijze worden gepubliceerd na afloop van de consultatie – in de versie die aan ACM wordt aangeboden. Een zienswijze waarvan door de indiener is aangegeven dat de identiteit van de indiener niet openbaar gemaakt mag worden, wordt anoniem gepubliceerd.