Volgens de Gas- en Elektriciteitswet en de Ministeriële Regeling ‘Kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas’ is N.V. RENDO verplicht eens per twee jaar een Kwaliteits- en Capaciteitsdocument (KCD) op te stellen en te publiceren op het Internet.
In dit document beschrijft N.V. RENDO op welke wijze de energienetwerken op een verantwoorde wijze worden beheerd.