Nieuws consument

Eddy van Hijum nieuw lid Raad van Commissarissen N.V. RENDO Holding

Wij zijn zeer verheugd om aan te kondigen dat Eddy van Hijum per 1 augustus 2023 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd is als commissaris van N.V. RENDO Holding. Afgelopen jaar is Piet Adema, vanwege zijn benoeming als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, afgetreden als commissaris bij N.V. RENDO Holding. Hiermee kwam een positie binnen de RvC van N.V. RENDO Holding vrij. ...

20 juli 2023|

Mega aanbesteding van in totaal 2,5 miljard euro voor aannemers met achtjarige contractduur gegund

De netbeheerders RENDO, Enexis, Coteq, Vitens, Waterbedrijf Groningen, WMD en VodafoneZiggo gaan een nieuwe en langdurige samenwerkingsvorm van 8 jaar aan met aannemers voor de uitvoering van energie-, drinkwater- en telecommunicatie-werkzaamheden voor de ondergrondse infrastructuur in Noord-Oost Nederland. GROND'G heeft namens de diverse netbeheerders de aanbesteding uitgezet, die aan meerdere aannemers is gegund. De zeven netbeheerders willen door deze samenwerking met aannemers beter toegerust ...

10 juli 2023|

In Hoogeveen is een start gemaakt met de aanleg van een distributienetwerk voor waterstof

Woensdag 10  mei is in Hoogeveen een begin gemaakt met de aanleg van een distributiesysteem voor groene waterstof. Dit systeem moet straks de nieuw te bouwen woningen in Nijstad-Oost voorzien van verwarming. Ook bestaande woningen in Erflanden kunnen op het systeem worden aangesloten. Het is een bijzondere mijlpaal na jaren van voorbereiding. Intensieve samenwerking met inwoners en diverse partners Wethouder Jeroen Westendorp vertelde over ...

9 mei 2023|

Regeling afsluitbeleid structureel gewijzigd

De prijzen van energie zijn maart 2023 wat lager dan ten tijde van de invoering van de maatregelen in oktober 2022, maar de financiële onzekerheid is nog altijd groot. Zonder het prijsplafond voor gas, stroom en stadsverwarming was het aantal huishoudens met betalingsproblemen door de gestegen energierekening flink hoger geweest en hadden er waarschijnlijk meer afsluitingen plaatsgevonden. Het aantal eindeleveringssignalen en fysieke afsluitingen is ...

5 april 2023|

Campagne veilig graven van start

Vandaag woensdag 15 maart start de jaarlijkse campagne ‘Veilig Graven’ van de regionale netbeheerders. Schade door graafwerkzaamheden is in Nederland de belangrijkste oorzaak van gas- en stroomstoringen en veroorzaakt bovendien levensgevaarlijke situaties. De campagne richt zich op particulieren, hoveniers en (kleine) aannemers, die juist in deze tijd van het jaar in de tuin aan het werk zijn. De Veilig Graven campagne wordt jaarlijks ingezet ...

15 maart 2023|

Congestieproblemen: duidelijke regels bij prioriteren zijn essentieel

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat het voor netbeheerders mogelijk maken om bij het aansluiten op het net voorrang te geven aan projecten die congestieproblemen oplossen of beperken. Ook voor projecten met een maatschappelijke functie - zoals woningbouw, veiligheidsdiensten, gezondheidszorg of scholen - wordt voorrang mogelijk gemaakt.  Netbeheer Nederland is al langer met ACM in gesprek over de mogelijkheden van prioritering op het vlak ...

6 maart 2023|
Go to Top