Nieuws zakelijk

RENDO maakt de transporttarieven van 2023 bekend

Netbeheerder RENDO heeft de transporttarieven 2023 voor haar klanten in Drenthe en Overijssel bekend gemaakt. RENDO beheert en onderhoudt in negen gemeenten in Drenthe en Overijssel een gedeelte van het elektriciteits- en gasnetwerk. De netwerkkosten zijn gestegen door economische factoren (bijvoorbeeld inflatie) en het gegeven dat de komende jaren forse investeringen worden verwacht van netbeheerders. De Autoriteit Consument & Markt bepaalt de maximum tarieven voor ...

21 december 2022|

TenneT zoekt bedrijven die tegen vergoeding het net willen ontlasten

Het hoge tempo van de energietransitie zorgt ervoor dat er op verschillende plekken in het hoogspanningsnet knelpunten ontstaan. De opmars van bedrijven die overstappen van fossiele brandstoffen op elektriciteit, laadpalen, warmtepompen en zonneparken gaat sneller dan dat netuitbreidingen kunnen worden gerealiseerd. Daardoor moeten bedrijven op diverse plekken langer dan gewenst wachten op een aansluiting of de verzwaring van een aansluiting. Om toch extra ruimte ...

7 december 2022|

RENDO verwacht afname- en opwekschaarste in delen van het RENDO gebied Hoogeveen

Vooraankonding TenneT voor o.a. omgeving Hoogeveen In verschillende regio’s raken de grenzen van de capaciteit van het hoogspanningsnet in zicht. Het aantal aanvragen gaat veel sneller dan voorzien en nieuwe netten kunnen niet tijdig worden gerealiseerd. Hiervoor heeft TenneT vandaag een aantal formele nieuwe vooraankondigingen gedaan bij de toezichthouder op de energiemarkt, ACM (zie bericht). Het verzorgingsgebied van RENDO in de omgeving Hoogeveen valt ...

17 november 2022|

Voorkom afsluiting van energie

De overheid werkt aan maatregelen om de stijgende energierekeningen betaalbaar te houden. Daarnaast is hun wens dat er deze winter niemand wordt afgesloten. Dit betekent dat er altijd een energieleverancier actief moet zijn op uw aansluiting(en). Wij zijn echter wettelijk verplicht om uw elektriciteits- en/of gasaansluiting af te sluiten als u geen energiecontract hebt. Neem contact op met uw energieleverancier Heeft u een brief van ...

13 oktober 2022|

De realisatie van het nieuwe hoogspanningsstation op het bedrijventerrein Riegmeer bij Hoogeveen

Samen met de gemeente, RENDO-Groep en Enexis Groep is afgesproken om hier gezamenlijk hard mee aan de slag te gaan. Het station is onderdeel van de netversterking in het Zuidwesten van Drenthe en rondom Zwolle voor meer transport- en aansluitcapaciteit én voor de transitie naar duurzaam opgewekte energie. In ongeveer 6 jaar tijd: - Ontwikkelen en realiseren we in deze regio vier nieuwe stations - ...

14 juli 2022|

RENDO sluit 2021 af met een positief resultaat van 6,6 miljoen

Onlangs heeft N.V. RENDO Holding haar jaarverslag en jaarrekening over 2021 vastgesteld. Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van EUR 6,6 miljoen, begroot was een resultaat van EUR 6,2 miljoen. Van het resultaat wordt EUR 5 miljoen uitgekeerd aan de negen aandeelhoudende gemeenten van N.V. RENDO Holding in Drenthe en Overijssel. Inhoudelijk zijn op het gebied van duurzame gassen, het moderniseren van ...

30 mei 2022|
Go to Top