Nieuws zakelijk

Extra ruimte voor afname op elektriciteitsnet Hoogeveen

Op 17 augustus 2023 heeft Tennet, de beheerder van het hoogspanningsnet, via een persbericht aangekondigd dat er extra ruimte op het Drentse elektriciteitsnet voor grootverbruikers wordt gemaakt. Dit persbericht is terug te lezen op deze site: link Graag berichten wij u over de gevolgen hiervan op ons verzorgingsgebied in Hoogeveen en omgeving. De extra ruimte De afgelopen maanden heeft TenneT onderzoek gedaan naar de ...

17 augustus 2023|

RENDO publiceert jaarcijfers

NV RENDO Holding publiceert jaarcijfers. Het resultaat in 2022 bedraagt bijna 6 miljoen positief.  Op 1 juni jl. hebben de negen aandeelhoudende gemeenten in Drenthe en Overijssel van NV RENDO Holding de Jaarrekening over 2022 vastgesteld. RENDO sluit het jaar af met een positief resultaat van bijna 6 miljoen. Dit bedrag komt onder de streep overeen met het resultaat dat was begroot. Van het ...

7 juni 2023|

Aardgasleiding Emmen – Ommen krijgt belangrijke rol in transport regionaal groen gas    

Gasunie heeft recent het besluit genomen om een 60 kilometer lange aardgasleiding tussen Emmen en Ommen vanaf begin 2024 geschikt te maken voor het transport van regionaal groen gas naar het Gasunie netwerk. De ombouw moet de afname schaarste in de regionale netten voorkomen. De verwachting is dat het eerste groene gas er per augustus 2025 doorheen stroomt.  Er wordt in Nederland steeds meer ...

20 april 2023|

Netbeheerders brengen wegen naar klimaatneutraal 2050 in kaart

Netbeheer Nederland schetst in de systeemstudie ‘II3050’ vier verschillende scenario’s, die inzicht geven in hoe we als maatschappij naar een klimaatneutraal energiesysteem in 2050 kunnen groeien. De belangrijkste boodschap: ons energiesysteem gaat in een hoog tempo van een ‘vraag gericht energiesysteem’ naar een ‘aanbod gericht energiesysteem’. Er zijn daarom vandaag scherpe politieke keuzes nodig voor het energiesysteem van morgen. De overgang van fossiele naar ...

4 april 2023|

Congestieproblemen: duidelijke regels bij prioriteren zijn essentieel

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat het voor netbeheerders mogelijk maken om bij het aansluiten op het net voorrang te geven aan projecten die congestieproblemen oplossen of beperken. Ook voor projecten met een maatschappelijke functie - zoals woningbouw, veiligheidsdiensten, gezondheidszorg of scholen - wordt voorrang mogelijk gemaakt.  Netbeheer Nederland is al langer met ACM in gesprek over de mogelijkheden van prioritering op het vlak ...

6 maart 2023|

Meer verbruik groen gas

RENDO ziet in het afgelopen jaar een reductie van 20% in het gasverbruik in ons netwerkgebied Drenthe en Overijssel. Hierdoor is er minder aardgas verbruikt waardoor er relatief meer groen gas is verbruikt door onze klanten. Van het totale gasverbruik in 2022, was ruim 11% duurzaam. Netbeheer Nederland ziet landelijk een groei van 4% in de invoering van groen gas. Ondanks de stijging van de ...

15 februari 2023|
Go to Top