Compliancy

Vanuit de Elektriciteitswet en de Gaswet rust er een jaarlijkse verplichting op de netbeheerder om te rapporteren over de naleving van het reglement ter voorkoming van discriminerende handelingen. N.V. RENDO doet dit met het Nalevingsverslag van het gedragsregelement.