Ondertekening Governance Code Veilige Energienetten
Op donderdag 23 januari ondertekenden de CEO’s van de Nederlandse energienetbeheerders de Governance Code Veilige Energienetten. Daarmee onderstrepen de organisaties het gedeelde belang van het veilig werken aan en houden van onze energienetten. En slaan ze de handen ineen om intensiever samen te werken op het gebied van veiligheid. Eerder ondertekenden brancheverenigingen Bouwend Nederland en Techniek Nederland de code al.

Afspraken
De governance code Veilige Energienetten lijkt sterk op de governance code Veiligheid in de Bouw. Om afspraken in beide codes goed op elkaar te laten aansluiten, is er veel overleg geweest. Ook in de toekomst blijven betrokken partijen dit doen. Daarnaast worden samenwerkingsmogelijkheden met andere partijen onderzocht op het gebied van veilige energienetten. Denk aan beheerders van warmtenetten of drinkwaterbedrijven. Met de Governance code wordt het vanzelfsprekender om als netbeheerders en ketenpartners samen aan veiligheid te werken. ‘Goed nieuws voor de veiligheid van onze energienetten!’, aldus Jeroen Grond, directeur VGMK/HSSE van Stedin en voorzitter van de stuurgroep voor de totstandkoming.

De governance code Veilige Energienetten is te vinden op de website van Netbeheer Nederland. In de komende maanden gaan de netbeheerders en andere betrokkenen communiceren over wat de nieuwe code betekent voor hun organisaties.

Op de foto, van links naar rechts: Gerald de Haan (Coteq), Eddy Veenstra  (Rendo, staand), Frank Binnekamp (Westland Infra, zittend), Ben Voorhorst (TenneT), Peter Vermaat (Enexis) en Marc van der Linden (Stedin). Liander en GTS ontbreken op de foto.