N.V. RENDO biedt vanaf vandaag het ontwerpinvesteringsplan (IP2024) tot 29 november 2023 aan ter consultatie. Het is de derde keer dat de consultatie deel uitmaakt van de investeringsplannen zoals die eerder zijn ingevoerd.

Over het ontwerpinvesteringsplan 2024
Wij zijn bij N.V. RENDO verantwoordelijk voor de gas- en elektriciteitsnetwerken in Noord-Drenthe en Zuid-Overijssel. Het ontwerpinvesteringsplan 2024 (IP2024) maakt concreet hoe wij in de periode 2024 tot en met 2033 willen gaan investeren om voldoende capaciteit voor het transport van elektriciteit en gas te realiseren én hoe we borgen dat de netwerken veilig en betrouwbaar blijven. We brengen daarvoor verschillende knelpunten, uitdagingen en kansen in kaart. Lees meer en bekijk het conceptinvesteringsplan.

Conditie op peil en de energietransitie
Naast de permanente inzet van mensen en middelen om de betrouwbaarheid van ons energienetwerk op het huidige hoge peil te houden, staan wij voor de complexe opgave om ons netwerk geschikt te maken en te houden voor duurzame energie. Wij faciliteren samen met onze partners de snel groeiende vraag naar transport op het elektriciteitsnet en het veranderend gebruik van de gasinfrastructuur. Daarom informeren en consulteren we de diverse landelijke en regionale partijen zo goed mogelijk. Transparantie staat daarbij voorop. Lees ook meer in het bericht van Netbeheer Nederland.

Reageren op ons investeringsplan
U heeft tot 29 november 2023 de tijd om uw zienswijze(n) met ons te delen. Op 1 januari 2024 bieden we het investeringsplan 2024 aan de Autoriteit Consument Markt (ACM) aan. Wij voegen alle ontvangen zienswijzen als bijlage toe aan deze versie, inclusief een toelichting op de verwerkingswijze in de definitieve versie van ons investeringsplan.

Meer informatie? Klik dan hier.
Investeringsplan RENDO 2024

Bericht Netbeheer Nederland: Netbeheerders presenteren recordplannen en stellen andere aanpak voor – Netbeheer Nederland