Wie in Nederland zonnepanelen laat installeren, is verplicht de installatie te laten registreren. Netbeheerders moeten immers rekening kunnen houden met de elektriciteit die via deze panelen aan het net geleverd wordt, bijvoorbeeld om overbelasting te voorkomen. De website waar panelen kunnen worden geregistreerd, energieleveren.nl, is vernieuwd en wordt vandaag gelanceerd. Voortaan worden meer technische gegevens van zonnepanelen vastgelegd en wordt een extra privacycheck gedaan.

Europese verordening
In april 2019 werd de Europese verordening Requirements for Generators (RfG) van toepassing. De verordening stelt onder meer strengere eisen aan installaties die energie opwekken. Er is, door de snelle toename van opwekinstallaties, meer en beter zicht op decentrale opwekinstallaties nodig om het elektriciteitsnet stabiel en betrouwbaar te houden.

Registratie
De gegevensopslag achter de website energieleveren.nl is naar aanleiding van de verordening aangepast, zodat de vereiste technische gegevens kunnen worden vastgelegd. Zo moet bij de registratie van zonnepanelen voortaan ook worden opgegeven of er sprake is van energieopslag en wat het merk, type en vermogen van de omvormer zijn. Juist deze gegevens helpen de netbeheerders de juiste netberekeningen te maken.

Wie een installatie wil registreren, moet voortaan bovendien een persoonlijk account op de site aanmaken, in combinatie met een toets op de laatste cijfers van het meternummer. Zo is beter gewaarborgd dat een gerechtigd persoon de registratie of wijziging doorvoert. Dit is met name voor installateurs een belangrijke wijziging. Zij verzorgen de registratie vaak als service uit naam van hun klanten

Wijzigingen
De wijzigingen op de website gelden vanaf vandaag voor iedereen die een nieuwe installatie van het type A (tot 1 megawatt) wil aanmelden. Het grootste deel van de installaties valt hieronder. De gegevens van bestaande installaties worden deze zomer overgezet naar het nieuwe systeem. Dit is naar verwachting op 1 augustus 2020 afgerond. Vanaf dat moment kunnen ook bestaande aangeslotenen hun registratie bekijken en zo nodig aanvullen of wijzigen.

Bron: Netbeheer Nederland