Netwerk RENDO
Naar aanleiding van de gasexplosie die begin dit jaar plaatsvond in Den Haag, is er een onderzoek gestart naar de oorzaak. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)  constateert dat een scheur in de leiding debet is aan de explosie. Het gaat om een zogenaamde gietijzeren leiding. RENDO heeft al deze verouderde en gevaarlijke leidingen al enkele jaren geleden vervangen.

Vervanging gasleidingen
Op plekken waar de grond stabiel is, niet verzakt en er ook geen zwaar verkeer of grote bouwwerkzaamheden zijn, kan er in z’n algemeenheid weinig met de leidingen gebeuren. Toch vervangt RENDO de gasleidingen de komende jaren ook indien nodig op deze plekken. Ook al betreft dit in het geval van RENDO in geen geval grijs gietijzer. Bij RENDO staat veiligheid  en betrouwbaarheid altijd voorop. We blijven alert op veranderende situaties en nieuwe risico’s en vervangen dan met hoge prioriteit. Jaarlijks brengen we toezichthouder SodM hiervan op de hoogte.

Wat kunt u zelf doen?
We begrijpen dat mensen door de explosie in Den Haag bezorgd zijn. Het risico van een explosie is echter zeer klein. Het RENDO netwerk is veilig en wordt regelmatig gecontroleerd en goed onderhouden. Het incident toont wel aan dat gaslekken heel serieus zijn. Ruikt u gas of vermoedt u een gaslek? Open alle ramen en deuren en draai de hoofdgaskraan dicht. Bel het landelijke storingsnummer 0800-9009 (24 uur per dag bereikbaar) en meld de gaslucht.