Verwijderen van een gasaansluiting

Hebt u uw gasaansluiting niet meer nodig? Dan kunt u die permanent laten verwijderen.

Wat houdt verwijderen precies in?
Bij een gasaansluiting verwijderen we de gasmeter, de hoofdkraan, de drukregelaar en het montagemateriaal uit uw meterkast, plus de leiding die van ons hoofdnet naar de meter loopt.

Op deze wijze kan de aansluiting niet meer worden gebruikt.

Wanneer verwijderen, wanneer afsluiten?
Als u zeker weet dat een aansluiting niet meer gebruikt hoeft te worden, laat u deze verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer:

  • Als u maatregelen neemt om uw huis definitief af te koppelen van het gasnet.
  • Als u uw gasaansluiting alleen gebruikt om te koken (dus niet voor verwarming) en overstapt op elektrisch koken.
  • Als u een pand laat slopen en het niet herbouwt.
  • Als u een pand laat slopen en het wél herbouwt, laat u in elk geval de gasaansluiting verwijderen. De elektriciteitsaansluiting kunt u laten verwijderen of laten omzetten in een bouwaansluiting.
  • Als u een tijdelijke bouwaansluiting weer wilt laten weghalen.

Twijfelt u of u de aansluiting op een later moment weer wilt gaan gebruiken? Dan kunt u overwegen om de aansluiting tijdelijk(voor gas: maximaal 12 maanden) te laten afsluiten. U kunt dan geen energie meer afnemen maar uw aansluiting en meters blijven wel zitten. Afsluiten is een tijdelijke optie en brengt op een later moment mogelijk opnieuw kosten met zich mee.

Op de website van Mijnaansluiting vindt u een korte film hoe dit proces in z’n werk gaat.