Het klinkt te mooi om waar te zijn maar niets is minder waar !

Heel Nederland op groen gas is werkelijkheid geworden dankzij de productie van groen gas uit monomestvergisting bij Melkveehouderij Haarman in Blokzijl. Na het startsein op 17 december is het gasnet geopend waardoor “Nederland” volledig op groen gas is overgezet. Het gasnetwerk van Netbeheerder RENDO uit Meppel is hierdoor nog verder op groen gezet waardoor RENDO weer een stap dichterbij een volledig duurzaam gasnetwerk komt. In 2030 wil N.V. RENDO alleen nog duurzaam gas vervoeren.

In de Microferm monomestvergister wordt 100% mest vergist en omgezet naar groen gas. Jaarlijks kan de monomestvergister 320.000 m3(n) duurzaam gas produceren dat wordt getransporteerd naar huishoudens en industrie in de omgeving via het bestaande gasnetwerk van RENDO. De capaciteit staat gelijk aan het leveren van gas aan zo’n 240 Nederlandse huishoudens voor verwarmen, koken en warm douchen. Goed voor het buurtschap Nederland en een deel van Blokzijl.

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaam gebruik van energie is kenmerkend voor RENDO.
‘’We zetten vol in op groen gas en overige duurzame gassen binnen de energietransitie. Ook in het klimaatakkoord heeft groen gas een belangrijke plek. Het is prachtig dat we aan de vooravond van de energietransitie héél Nederland al van groen gas kunnen voorzien’’, zegt Eddy Veenstra, algemeen directeur van RENDO.

Melkveehouderij Haarman is trots op de samenwerking. “Naast het produceren van hoogwaardig en diervriendelijk voedsel in samenwerking met de partners, de stikstof uitstoot reduceert  en een steentje bijdraagt aan de energie transitie, aldus de familie Haarman”.

Groen gas uit 100% mest
In de vergister vindt anaerobe (zuurstofloze) vergisting plaats van drijfmest van de koeien van melkveehouderij Haarman. Dit resulteert in biogas met een laag methaangehalte. De biogasopwerking brengt het biogas op aardgaskwaliteit met een hoog methaangehalte van 89%. Het gas is daarmee geschikt voor het gasnet in de buurtschap Nederland wat deel uitmaakt van het bestaande gasnetwerk van RENDO.

Groen gas? Hoe werkt dit precies? In onderstaande animatie gaan we verder hierop in.

Emissiebeperking
Monomestvergisting is een bewezen en haalbare innovatie voor de productie van hernieuwbare energie en andere waardevolle eindproducten uit mest. Daarnaast kan beperking van methaan- en ammoniakemissies op het melkveebedrijf worden toegeschreven aan mestvergisting. Verse mest zo snel mogelijk in de vergister is belangrijk voor een hoge gasproductie. De methaan die normaal vrijkomt uit mest dat blijft liggen onder de stal wordt dankzij vergisting optimaal benut en omgezet naar groen gas.

Samenwerken voor de toekomst
Door een goede samenwerking kan het verduurzamen van het Nederlandse gasnetwerk steeds sneller gaan. Dankzij melkveehouderij Haarman is een geschikte locatie en voldoende mest beschikbaar die via de geavanceerde technieken van HoSt omgezet worden in groen gas. Met de juiste meettechnieken van energiemeetbedrijf Fudura kan het groen gas via het bestaande gasnetinfrastructuur van RENDO worden gedistribueerd voor heel Nederland. Het project is mede mogelijk gemaakt door het initiatief Jumpstart van zuivelonderneming FrieslandCampina.