De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft verduidelijkt welke stappen consumenten moeten zetten om van het aardgas af te gaan zonder extra kosten. Dit handelingsperspectief blijft echter een tijdelijke oplossing in opmaat naar een permanente oplossing in de Energiewet.

Als een consument definitief van het gas af wil, verwijderen netbeheerders uit veiligheidsoverwegingen de volledige gasaansluiting. Uit onderzoek van Kiwa blijkt dat een andere oplossing, waarbij een ongebruikte gasleiding onder druk in de grond blijft zitten, op termijn niet veilig is. Ook minister Van ’t Wout benadrukt in zijn brief nog eens dat dit de enige veilige manier is om een woning gasloos te maken.
Om de energietransitie te versoepelen, besloot voormalig minister Wiebes de verwijderingskosten te socialiseren. Consumenten die geen gas meer gebruiken krijgen dan niet met kosten te maken als zij om verwijdering van de gasaansluiting verzoeken. In plaats daarvan verrekent de netbeheerder deze kosten in de tarieven voor de overige op het gasnet aangesloten huishoudens. Maar in de voorgestelde regeling bleef onzekerheid bestaan over wanneer gesocialiseerd mag worden. Daarom hebben netbeheerders via de Tweede Kamer verzocht aan minister Van ‘t Wout om hierover uitsluitsel te geven.

Opheldering
Op maandag 8 februari heeft minister Van ‘t Wout in reactie laten weten dat netbeheerders alleen mogen socialiseren als iemand verzoekt om verwijdering. Daarbij biedt de regeling dus geen uitsluitsel over situaties waarin netbeheerders een aansluiting moeten verwijderen zonder verzoek, om de veiligheid op termijn te waarborgen. Volgens de minister is het nu aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om te bepalen hoe met deze situatie, en de bijbehorende kosten omgegaan moet worden. Wel stelt de minister dat het de bedoeling is dat een verzoek op een zeer laagdrempelige manier gedaan kan worden. Als de ACM een standpunt heeft ingenomen, gaat de minister met netbeheerders en de ACM in gesprek over de consequenties.

Een eindoplossing blijft nodig
Met deze opheldering zorgt de minister voor handvatten om de situatie tot aan de nieuwe Energiewet te overbruggen. Voor een transitiebestendige eindoplossing blijven netbeheerders een beroep doen op het ministerie en de politiek. Huishoudens van het aardgas af halen, kan alleen als de Energiewet in alle gevallen toe te passen is en als kosten eerlijk verdeeld worden. De keuze is hier aan de politiek, al denken de netbeheerders vanuit hun uitvoerende rol graag mee. De netbeheerders benadrukken dat een transitiebestendige eindoplossing in de Energiewet moet worden opgenomen.

Oproep aan consumenten
Netbeheerders roepen consumenten op om gebruik te maken van de nieuwe regeling, als ze van het aardgas af willen. Dit kan snel, eenvoudig en gratis door een aanvraag via
www.mijnaansluiting.nl te doen als de nieuwe regeling in werking treedt. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft nog steeds naar om deze regeling op 1 maart in te laten gaan.

Bron: het nieuwsbericht op de website van Netbeheer Nederland.