Onderzoek
De netbeheerders in ons land hebben gezamenlijk besloten om een bepaald type oudere verbindingen in gasleidingen nader te onderzoeken, omdat ze asbest kunnen bevatten. Het werken hieraan kan risico opleveren voor de monteur. In verband daarmee wordt een deel van geplande werkzaamheden uitgesteld. Mocht dit uw adres betreffen, dan krijgt u daar uiteraard bericht over. Wanneer er niet aan de verbinding wordt gewerkt, is er geen risico.

Hennepverbindingen met kit
Het onderzoek betreft verbindingen met hennep. Die kunnen afgedicht zijn met een kit die in sommige gevallen asbest bevat. Deze kit is door veel branches toegepast tot en met 1978. De verbindingen kunnen voorkomen in bijvoorbeeld oudere cv-installaties en riolering. Vanaf de buitenzijde is niet te zien of de gebruikte kit asbest bevat. De verbinding vormt geen risico. Alleen het losdraaien of loszagen van de verbinding kan leiden tot het vrijkomen van asbestdeeltjes, wat voor monteurs een gezondheidsrisico kan vormen.

Daarom stellen de netbeheerders, waar dat kan, werkzaamheden aan oudere leidingen uit. Reparatie van gaslekken is dankzij een veilige werkwijze wel mogelijk, zonder de verbindingen los te draaien.

Wat betekent dit voor u?
Wanneer u een afspraak had voor bijvoorbeeld vervanging van de gas-aansluitleiding, kan het zijn dat die wordt uitgesteld. U krijgt hier vanzelfsprekend bericht over. De komende periode worden de asbestverdachte verbindingen geïnventariseerd, zodat duidelijk is waar geplande werkzaamheden wel of niet door kunnen gaan. De netbeheerders laten zich door onafhankelijke experts adviseren over een werkwijze om verbindingen met asbesthoudende kit te kunnen vervangen. Dit kan enkele maanden in beslag nemen, omdat een andere manier van werken uitvoerig wordt getest.

Ervaring met asbest
Het minimaliseren van mogelijk gezondheidsrisico voor eigen medewerkers of die van aannemers, staat voorop. Netbeheerders hebben ervaring met de aanwezigheid van asbest in hun werk. Zowel in de eigen installaties en gebouwen als in de panden waar gewerkt wordt. Asbest is in het verleden breed toegepast bijvoorbeeld in dak- en gevelbeplating, kitten, isolatiemateriaal en pakkingen. Protocollen en veiligheidsvoorschriften rond het werken met asbest zijn een vast onderdeel van de technische opleidingen bij de netbeheerders.

Informatie
Heeft u vragen neem dan contact op met de afdeling Klant en Markt. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 – 16.30 uur op nummer 0522 – 856 895.