RENDO heeft vandaag het definitieve investeringsplan 2020 gepubliceerd. In dit plan beschrijven we onze uitbreidings- en vervangingsinvesteringen die de komende periode nodig zijn voor de elektriciteits- en gasnetten. We maken zo inzichtelijk hoe we ervoor zorgen dat voldoende capaciteit beschikbaar blijft voor het transport van elektriciteit en gas en hoe dit transport veilig en betrouwbaar kan plaatsvinden.

Dit jaar heb­ben de lan­de­lij­ke én re­gi­o­na­le net­be­heer­ders voor elektriciteit en gas hun in­ves­te­rings­plan ter toet­sing bij de ACM moeten indienen. Op 23 september jl. heeft de ACM de be­vin­din­gen van alle plannen, en dus ook die van RENDO bekend gemaakt.

De in dit plan opgenomen investeringen zijn noodzakelijk om de wettelijke taken van de netbeheerder goed te kunnen vervullen. Het betreft naast kwaliteit gedreven investeringen ook de capaciteit gedreven investeringen in de energienetten. Deze dienen onder andere om de beleidsdoelstellingen en afspraken te faciliteren zoals die in het Klimaatakkoord, de Regionale Energie Strategieën en convenanten met de gemeenten zijn vastgelegd.

Wij werken dagelijks aan de energievoorziening van de toekomst. Met de publicatie van onze investeringsplannen geven we een kijkje in de toekomst en onze keuken. We zijn transparant over onze investeringen en onderbouwen onze keuzes. De komende decennia gaat er veel veranderen op het gebied van energie. In het Klimaatakkoord staat dat in 2030 in heel Nederland voor 35 terawattuur aan duurzame opwek moet worden ingepast. Daarnaast gaan 1,5 miljoen woningen van het aardgas af. We zullen de capaciteit van ons elektriciteitsnet dus op veel plekken moeten verzwaren.

Vervanger KCD
Het investeringsplan vervangt het kwaliteits- en capaciteitsdocument (KCD) dat iedere netbeheerder de afgelopen jaren opstelde. Bekijk het document hier.

Toezicht
In onze investeringsplannen kunt u lezen wat onze voorgenomen investeringen zijn en hoe deze tot stand zijn gekomen. De wettelijke toezichthouder (de ACM) is verantwoordelijk voor het toetsen van de netbeheerders en van de investeringsplannen van de netbeheerders.