Samen met de andere netbeheerders heeft RENDO tijdens het Ksandr Live XL 2021-evenement op 8 september het manifest ‘Herinzet’ getekend. We spreken daarmee de intentie uit om onderdelen als kabels en transformatoren méér gezamenlijk te her-inzetten. Een mooie stap die bijdraagt aan het versnellen van de energietransitie!

De energietransitie versnellen doen we niet alleen. We staan als netbeheerder in verbinding met iedereen die een rol speelt in de energie van vandaag en morgen. Het ondertekenen van dit manifest tijdens het Ksandr Live XL-evenement is een goed voorbeeld van deze samenwerking die zo hard nodig is voor een toekomst met duurzame energie. De herinzet van componenten helpt de huidige schaarste in de energiemarkt gedeeltelijk opvangen. Zo kunnen we beter tegemoetkomen aan de grote vraag naar extra capaciteit.

Raw material database
De samenwerking heeft ook geleid tot de ingebruikname van een zogeheten Raw Material Database. In deze digitale omgeving worden grondstofdata van de componenten veilig opgeslagen, bewaard en gebruikt. Inzicht in deze informatie helpt ons weer bij het maken van betere keuzes over recycling en herinzet.

Delen van kennis en uitwisselen van ervaringen
Wij zijn als netbeheerder één van de schakels in de energieketen en beschikken over een grote hoeveelheid aan kennis en ervaring die we niet verloren willen laten gaan. De onafhankelijke stichting Ksandr draagt bij aan de kennisontwikkeling en het delen van ervaringen over de huidige elektriciteitsnetwerken in Nederland.

Een groot aantal expertgroepen zijn binnen Ksandr actief in het delen en ontwikkelen van inzichten in het gedrag van diverse onderdelen van het elektriciteitsnet. Dit soort initiatieven helpt ons om op een efficiënte manier de kwaliteit van onze netten op hoog niveau te houden.