Transportvermogen

Is het gecontracteerd transportvermogen van uw organisatie 20 MW of meer? Dan krijgt u vanaf april 2019 te maken met nieuwe Europese en landelijke wetgeving (GLDPM). Dit betekent dat er dagelijks een prognose van de verbruiken en teruglevering verstrekt moet worden aan RENDO Netwerken. Deze eisen gaan gefaseerd gelden voor organisaties met een gecontracteerd transportvermogen tussen de 1 MW en 20 MW. Deze planning is nog niet bekend.

Technische eisen

Koopt u na april 2019 zonnepanelen of een andere opwekinstallatie? Of past u uw huidige installatie grondig aan, bijvoorbeeld doordat u omvormers vervangt of doordat u het vermogen van de installatie wijzigt? Dan is het wettelijk verplicht dat uw opwekinstallatie voldoet aan nieuwe technische eisen. Als uw netbeheerder vraagt of u aan de nieuwe eisen voldoet, dan moet u dit kunnen aantonen.

Installatie verplicht aanmelden

Voordat u een installatie in gebruik kunt nemen, moet u bij uw netbeheerder melden om welke installatie het gaat. Doet u dit niet dan wordt de opwekinstallatie niet aangesloten op het net. Dit was voor april 2019 ook al zo. Grote zakelijke klanten doen dit via hun accountmanager. Consumenten en klein zakelijke klanten gebruiken hiervoor energieleveren.nl. De netbeheerders werken samen aan een nieuw registratiesysteem voor energieleveren.nl. Dit systeem moet de nieuwe en strengere technische eisen vastleggen. Naar verwachting wordt het registratiesysteem in het najaar van 2019 (geleidelijk) ingevoerd.

Uitstel certificering nieuwe opwekinstallaties

Om te kunnen controleren of kleine installaties inderdaad aan de strengere technische eisen voldoen, moeten de opwekinstallaties, zoals zonnepanalen, gecertificeerd worden. De netbeheerders zijn hierover in overleg met toezichthouder ACM. Totdat hier meer duidelijkheid over is, verandert er voor consumenten met zonnepanelen niets. De technische eisen moeten zorgen voor uniformiteit in onder meer leveringszekerheid, netveiligheid en het faciliteren van de energietransitie.

Gebruik van de gegevens

De Nederlandse netbeheerders houden centraal bij waar alle opwekinstallaties staan en wat hun capaciteit is. Dit helpt bij het stabiel houden van het elektriciteitsnet. Ook gebruiken de netbeheerders de gegevens om het hoofdnet goed te onderhouden en om te beslissen waar zij het net het beste kunnen uitbreiden.

Klik hier om het document te downloaden waar in staat welke technische eisen voor u gelden.

Eisen aanlevering prognosegegevens

De belangrijkste nieuwe eisen voor GLDPM zijn:

Klanten die grote hoeveelheden energie afnemen en/of terugleveren aan het net zijn al verplicht om dagelijks transportprognoses te leveren aan hun netbeheerder. Op basis van deze gegevens kan de netbeheerder inschatten hoeveel elektriciteit van uur tot uur over het elektriciteitsnet getransporteerd gaat worden. Het aanleveren van dit soort prognoses gaat voor meer klanten gelden. Dit wordt gefaseerd ingevoerd, afhankelijk van het gecontracteerd transportvermogen. In de ATO (Aansluit- en Transport Overeenkomst) met RENDO Netwerken, staat wat uw gecontracteerd transportvermogen is voor teruglevering en afname op uw aansluiting. Het hoogste vermogen bepaalt wanneer het aanleveren van gegevens verplicht wordt.
Wie transportprognoses aanlevert, kan dit doen vanaf juni 2019, in een nieuw format.
Gefaseerd wordt het aanleveren van extra gegevens verplicht.

Klik hier voor de download voor de wijzigingen nieuwe eisen transportvermogen.

Waarom nieuwe eisen?

Om ervoor te zorgen dat elektriciteit voor iedereen beschikbaar, betrouwbaar en betaalbaar blijft, zijn aanpassingen aan het elektriciteitsnet en nieuwe afspraken over het beheer van het elektriciteitsnetwerk nodig. Deze afspraken zijn in 2018 wettelijk vastgelegd in nieuwe Europese netcodes (acht verordeningen) en in de Nederlandse Netcode elektriciteit. Hierdoor veranderen er zaken voor iedereen die nu of in de toekomst elektriciteit afneemt of opwekt.

Meer informatie over de Europese Verordeningen Elektriciteit staat op de website van toezichthouder ACM.

Wie regelt de wijzigingen?

Uw leverancier/programmaverantwoordelijke kan de prognose vanaf 18 juni 2019 in het zogenaamde XML GLMD- format voor u versturen. Om dit te realiseren kunt u contact opnemen met uw leverancier.

Aanvullende informatie

Voor vragen kunnen zakelijke klanten contact opnemen met hun accountmanager of met rendonetbeheer@rendo.nl

Voor het juiste GLMD-format en inhoudelijke vragen daarover, kunt u contact opnemen met het TenneT GLDPM projectteam. Of vraag uw programma-verantwoordelijke om dit te doen. U krijgt een inlog voor een portal waar alle informatie staat. Het e-mailadres is: GLDPM@tennet.eu