Protocol Samen Veilig Doorwerken
Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben op 30 maart het protocol Samen Veilig Doorwerken vastgesteld. Het protocol volgt de richtlijnen van het RIVM en biedt werkgevers en werknemers een handreiking over hoe er op een veilige manier doorgewerkt kan worden. Ook de netbeheerders hebben een stem gehad in de totstandkoming van het protocol.

De gezamenlijke netbeheerders benadrukken dat zij een eigen verantwoordelijkheid hebben voor klanten en medewerkers. Zij staan ook in de komende maanden aan de lat om te blijven werken aan de vitale energie-infrastructuur. De hoofdlijnen van het protocol vormen een goede basis om op verder te werken.

Richtlijnen RIVM
Voor de energienetbeheerders staat de gezondheid en veiligheid van de eigen medewerkers en van klanten op dit moment voorop. De netbeheerders houden zich aan de richtlijnen van het RIVM. Tegelijkertijd moet iedereen in deze bijzondere omstandigheden kunnen rekenen op een betrouwbaar stroom- en gasnet.

Werkzaamheden
Veel van het werk van de netbeheerders gaat op het moment door. Uiteraard blijven we storingen oplossen zoals altijd, 24 uur per dag. Ook werk op straat gaat zoveel mogelijk door. Juist nu zoveel mensen thuis aan het werk zijn, moet het net in orde zijn. Saneringen en uitbreidingen blijven we dan ook zoveel mogelijk doen. Daarbij houden monteurs voldoende afstand van elkaar en omstanders en proberen we stroomonderbrekingen te voorkomen. Voor noodzakelijke onderbrekingen vragen we begrip. Niet urgente werkzaamheden waarbij sprake is van direct contact met klanten, worden in elk geval tot 6 april stilgelegd. De maatregel houdt onder meer in dat alle afspraken voor het plaatsen van een slimme energiemeter niet doorgaan. Werk in lege panden (nieuwbouw/renovatie) en bij grootzakelijke klanten, gaat zoveel mogelijk door.

De netbeheerders werken niet alleen; voor veel werkzaamheden worden professionals uit de bouw- en installatiebranche ingehuurd. We realiseren ons dat het opschorten van werkzaamheden gevolgen heeft voor deze ondernemers. Met de brancheorganisaties Techniek Nederland en Bouwend Nederland blijven we dan ook in gesprek over de mogelijkheden om werk doorgang te laten vinden. Voorwaarde daarbij is dat het werk moet kunnen plaatsvinden binnen de richtlijnen van het RIVM en er voor monteurs een werkbare en veilige situatie blijft bestaan.

Klik hier voor meer informatie over het protocol Veilig Samen Doorwerken.