De prijzen van energie zijn maart 2023 wat lager dan ten tijde van de invoering van de maatregelen in oktober 2022, maar de financiële onzekerheid is nog altijd groot.

Zonder het prijsplafond voor gas, stroom en stadsverwarming was het aantal huishoudens met betalingsproblemen door de gestegen energierekening flink hoger geweest en hadden er waarschijnlijk meer afsluitingen plaatsgevonden. Het aantal eindeleveringssignalen en fysieke afsluitingen is in het vierde kwartaal van 2022 met respectievelijk 54% en 68% gedaald ten opzichte van het kwartaal ervoor.

Ministers Jetten en Schouten zetten een groot deel van de aangepaste regeling afsluitbeleid vanaf 1 april om in een permanente regeling. Hiermee wordt voor veel klanten de kans op afsluiten verkleind, en zullen er waarschijnlijk minder mensen worden afgesloten van gas en elektriciteit.

Netbeheerders zijn wettelijk verplicht om kleingebruikers af te sluiten van gas en elektriciteit wanneer energieleveranciers een eindeleveringsbericht sturen. Door de gestegen energieprijzen, dreigden eerder veel mensen in geldproblemen te komen. Eind oktober zijn daarom afspraken van kracht geworden om te voorkomen dat er mensen werden afgesloten als gevolg van het niet kunnen betalen van de rekening.

 Wat verandert er na 1 april?

Tot 1 april was het voor een klant voldoende om met de leverancier in contact te blijven om afsluiten te voorkomen. Daadwerkelijk betalen was daar niet per sé voor nodig. Vanaf 1 april moeten er daadwerkelijk termijnen worden betaald of, als er een betalingsregeling is getroffen, de betalingsregeling worden nagekomen om afsluiten te voorkomen.

Klik hier voor de nieuwe regeling afsluitbeleid kleinverbruikers elektriciteit en gas.

Treffen van een regeling (en die nakomen!) is essentieel

Netbeheer Nederland is blij dat er nu duidelijkheid is en dat het aangepaste afsluitbeleid, dat erop gericht is om zo min mogelijk mensen af te sluiten van gas en elektriciteit, op hoofdlijnen wordt voortgezet. Het is daarbij wel essentieel dat klanten die de energierekening níet kunnen betalen, hulp of een betalingsregeling accepteren. Doen ze dit ook na herhaaldelijk verzoek niet, dan zal er voor hen alsnog een ELV -eindeleveringsverzoek-  worden verstuurd.

Afsluitingen als gevolg van aantoonbare fraude, diefstal of onveiligheid blijven uiteraard onverminderd plaatsvinden.

BRON: NBNL