Recent heeft RENDO een akkoord bereikt over de overname van oude NAM-gaspijpleidingen. Dit om in de toekomstige groei van groen gas in de regio Meppel-Hoogeveen te voorzien. Door deze leiding te hergebruiken, komt er extra capaciteit vrij voor lokale boeren en coöperaties om groen gas in te voeden op het regionale net.

In samenwerking met de NAM, is RENDO tot een akkoord gekomen over de overname van vier oude NAM leidingen met een totale lengte van 36 km. Hierdoor worden oude gasleidingen nieuw leven ingeblazen, met als doel in Drenthe en Overijssel de groei van groen gas te faciliteren. Dit sluit aan bij de ambitie van RENDO en ook de gemeente De Wolden om in 2030 nog slechts duurzaam gas te transporteren.

Het landelijke Klimaatakkoord heeft als doel gesteld dat er in 2030 2 miljard m3 groen gas in Nederland wordt geproduceerd. Groen gas wordt vaak decentraal op het regionale net ingevoed. Om dit te faciliteren moet er meer capaciteit worden vrijgemaakt. Het hergebruiken van leidingen is hierbij een efficiënte manier om oude leidingen een nieuwe duurzame toepassing te geven. Deze uitbreiding vergroot de capaciteit op het net, waardoor meer invoedingsmogelijkheden ontstaan voor boeren en coöperaties in het werkgebied van RENDO.

De overname van deze leiding sluit aan bij het eerdere besluit van RENDO om groen gas in te voeden op de aardgasleiding tracé Emmen – Ommen. Dit om de verwachte groei in de productie van groen gas ook in dit gebied te faciliteren. Door de combinatie van deze besluiten, wil RENDO tijdig voorzien in de benodigde transportcapaciteit om eventueel toekomstige overproductie af te zetten op het landelijke gasnetwerk.

Directeur Eddy Veenstra is blij met de overname: “Hergebruik van de bestaande gasleidingen is een belangrijke pijler onder de energietransitie in met name het landelijke gebied”. De NAM is ook positief: “Ook ik ben verheugd zegt Simon Vroemen dat wij als NAM, door het overdragen van een pijpleidingsysteem aan RENDO, op een positieve manier bij kunnen dragen aan de energietransitie in een kern-regio van NAM”. Beide partijen kijken terug op een prettige samenwerking.