RENDO laat haar klanten in Drenthe en Overijssel voor de derde keer op rij profiteren van het wegvallen van precariokosten vanaf 2019. In 2021 betaalt de gemiddelde consument met een RENDO aansluiting ten opzichte van 2020 nagenoeg hetzelfde voor de netwerkkosten elektriciteit en stijgen de netwerkkosten gas met 3,1%. Hiermee rekent RENDO de laagste netwerkkosten van Nederland. De stijging bij gas is grotendeels te verklaren doordat RENDO (net zoals de andere netbeheerders) een hogere vergoeding voor vermogenskosten in haar tarieven mag rekenen.

Indien RENDO geen verlaagde tarieven hanteert, zou de gemiddelde consument met een RENDO gasaansluiting in 2021 9,0% meer netwerkkosten betalen. Voor de gemiddelde consument met een RENDO elektriciteitsaansluiting zouden de netwerkkosten in 2021 5,7% hoger zijn. De gemiddelde consument met beide aansluitingen van RENDO zou 7,2% meer netwerkkosten betalen in 2021.

Nadere toelichting
Jaarlijks worden door de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximum tarieven voor netbeheerder RENDO vastgesteld. De maximum tarieven worden afgeleid uit de toegestane inkomsten die een netbeheerder mag maken. Deze toegestane inkomsten zijn gebaseerd op historische kosten. Ook de afschrijvings- en vermogenskosten voor in het verleden afgekochte precario zijn onderdeel van de relevante historische kosten van RENDO. Omdat deze kosten met ingang van 1 januari 2019 volledig wegvallen, heeft RENDO logischerwijs geen vergoeding meer nodig voor bovengenoemde kosten. Volgend uit de reguleringsmethodiek krijgt RENDO hier echter nog tot en met 2021 een vergoeding voor in haar toegestane inkomsten. Dit wordt binnen de regulering in de jaren 2021 t/m 2023 weliswaar door ACM gecorrigeerd, maar RENDO wenst haar klanten nu al te laten profiteren van deze lagere kosten. Hierover is afstemming geweest met ACM. Bijkomend voordeel is dat hiermee tariefschommelingen in de toekomst worden voorkomen. Dit heeft geleid tot het besluit om voor 2019, 2020 en 2021 lagere transporttarieven te hanteren dan de maximum tarieven zoals deze zijn vastgesteld door ACM.