Ruim drie maanden geleden heeft de Raad van State de bouwvrijstelling geschrapt. Dit heeft ook gevolgen voor energie-infrastructuur projecten, want per project moet er nu worden onderzocht wat de stikstof impact is die tijdens de aanleg vrijkomt. De energietransitie loopt hierdoor verdere vertraging op, terwijl we nu al achterlopen op de duurzame doelen. Netbeheer Nederland roept de betrokken Kamerleden dan ook op om snel actie te ondernemen, zodat de verduurzaming van ons land vlot getrokken kan worden.

De stikstofimpasse zorgt voor grote vertragingen in veel projecten van de energietransitie. En daar blijft het niet bij. De maatschappelijke gevolgen van het stilvallen van projecten voor de woningbouw, bedrijvigheid, duurzame energie, industrie, openbaar vervoer en openbare verlichting, zijn enorm en staan niet in verhouding tot de stikstof die slechts tijdelijk vrijkomt bij het realiseren van de projecten van de netbeheerders.

Tienduizenden infraprojecten onder druk
Nagenoeg alle projecten van de netbeheerders kennen een tijdelijke bijdrage aan stikstofdepositie in de aanlegfase (berekend of wordt verwacht) en beschikken nog niet over een onherroepelijke natuurvergunning (tienduizenden!). Hiermee is een volgende serieuze en zeer reële bedreiging voor de beoogde snelheid van de energietransitie ontstaan, naast de toenemende netcongestie en het tekort aan technici.

Op 23 februari debatteert de commissie van LNV over de aanpak van stikstof. Netbeheer Nederland heeft de betrokken Kamerleden twee oplossingsrichtingen voorgesteld, waarmee de projecten in het kader van de energietransitie alsnog snelle doorgang kunnen vinden.

Voor de korte termijn roept Netbeheer Nederland op om bij de Minister aan te dringen op het creëren van snelle, duidelijke en voorspelbare processen voor netbeheerders bij het behandelen van de ecologische beoordelingen (natuurtoetsen) en voortoetsen, zodat hiermee vlot de benodigde vergunningen kunnen worden aangevraagd en afgegeven. Voor de langere termijn roepen de netbeheerders op tot het creëren van een aparte categorie voor energie-infrastructuurprojecten bij het toewijzen van stikstofruimte. Omdat bij energie infrastructuurprojecten alleen in de aanlegfase beperkt stikstof vrijkomt, hoeft voor deze projecten alleen tijdelijke de benodigde stikstofruimte worden toegewezen.

Bron: Netbeheer Nederland