Netbeheerders TenneT en RENDO  slaan de handen ineen voor de realisatie van een nieuw elektriciteitsstation op bedrijventerrein Riegmeer in de gemeente Hoogeveen. Gisteren tekenden ze het koopcontract met de gemeente Hoogeveen. Het hoog- en middenspanningsstation moet zorgen dat er meer ruimte komt op het volle elektriciteitsnet in de provincie en is ook van belang voor de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Riegmeer. Dit hoogspanningsstation is onderdeel van de Drents Overijsselse Netversterking.

Stap voorwaarts
Wethouder Niek Wind van de gemeente Hoogeveen: ‘De bouw van dit hoogspanningsstation is van belang voor de energietransitie. We horen allemaal steeds dat het stroomnet vol is, met alle vervelende consequenties voor bijvoorbeeld woningbouw en het terugleveren van stroom. Dit station kan daar verlichting in brengen. Bovendien hebben we voor ons nieuwe bedrijventerrein Riegmeer capaciteit nodig om te zorgen dat bedrijven daar kunnen ondernemen. We zijn daarom blij met deze ontwikkeling.’

Annemiek Berends, hoofd planologie grote projecten Noord Nederland bij TenneT, ziet het station als een essentieel onderdeel in het versterken van het regionale hoogspanningsnet, wat van groot belang is voor zowel de economische ontwikkeling als de energietransitie in de regio. Berends: ‘Samen met de regionale netbeheerders, zoals RENDO, zoeken we naar oplossingen om extra ruimte te maken op het elektriciteitsnet . Het nieuwe hoogspanningsstation en de versterking van bestaande hoogspanningskabels zijn hiervoor cruciaal. Het station krijgt een ondergrondse kabelverbinding met het nieuwe hoogspanningsstation bij Wijster Scheidingsweg en met de bestaande lijn bij knooppunt A28/A37. Daarmee hebben we voorlopig voldoende capaciteit om de aanvraag van RENDO te voorzien.’

Samen aan het werk
Nu de locatie is vastgelegd gaan TenneT en Rendo verder werken aan het ontwerp. ‘Wij zijn er trots op dat we samen met TenneT en de gemeente Hoogeveen dit grote project kunnen uitvoeren,’ aldus Eddy Veenstra directeur RENDO. ‘De voorbereidingen zijn in volle gang. Het nieuwe onderstation is van groot economisch en maatschappelijk belang voor de regio Hoogeveen. In de toekomst kan zonder enige belemmering elektriciteit worden afgenomen en (terug)geleverd. Het is belangrijk dat we elkaar aanspreken op het halen van de planning.’

De eik
Op de plaats waar dit station gebouwd moet worden, staat nu nog een eik. Deze monumentale eik – die na een actie gered werd van de kap – wordt momenteel voorbereid op een verhuizing naar een nieuwe plek op Riegmeer. Eind 2024 gaat de boom daadwerkelijk verhuizen; dat is ruim op tijd voor de ontwikkeling van dit station.

Drents Overijsselse netversterking
Het nieuwe elektriciteitsstation maakt deel uit van de Drents Overijsselse Netversterking, een gezamenlijk initiatief van netbeheerders TenneT, RENDO en Enexis Netbeheer. Deze investering omvat de uitbreiding van bestaande hoogspanningsstations, nieuwbouw van vijf hoogspanningsstations en de aanleg van kabelverbindingen voor het aansluiten op het elektriciteitsnet. De werkzaamheden aan de stations vinden plaats tussen 2024 en 2028. De aanleg van de kabelverbindingen onder meer tussen Hoogeveen Riegmeer en Wijster Scheidingsweg lopen bijna tegelijkertijd tussen 2025 en 2029. De extra capaciteit komt aansluitend daarop beschikbaar.