Per 1 juli 2021 stoppen de Nederlandse netbeheerders met het uitzenden van het toonfrequent-signaal voor tariefschakeling. Het signaal, dat op vaste tijden via het stroomnet verstuurd wordt, zorgt er onder meer voor dat energiemeters tussen dag- en nachttarief schakelen. Nu het energienet steeds verder digitaliseert en energiemeters een ingebouwde klok hebben, is het signaal steeds minder nodig. Daarom is besloten het verouderde systeem niet te vervangen. Vandaag start een campagne om mensen er op te wijzen dat het signaal verdwijnt en om hen te voorzien van informatie over de alternatieven.

In het Nederlandse energienet wordt gebruikgemaakt van een toonfrequent (TF) signaal. Toonfrequent besturing is een systeem dat signalen zendt zonder dat daarvoor een aparte infrastructuur hoeft te worden aangelegd en onderhouden. Het signaal met één vaste frequentie wordt gebruikt om apparaten die aan het stroomnet verbonden zijn te schakelen. De bekendste toepassing van het TF-signaal in Nederland is het schakelen tussen dag- en nachttarief. Ook het in- en uitschakelen van elektrische boilers of het in- en uitschakelen van openbare verlichting zijn bekende toepassingen.

Slimme meter

De komende jaren worden veel installaties die het signaal uitzenden vervangen. Aan het signaal is nu ook veel minder behoefte omdat veel toepassingen die er vroeger gebruik maakten zijn gedigitaliseerd. De slimme (digitale) energiemeter, die inmiddels bij ruim 6 miljoen huishoudens is geïnstalleerd, schakelt zelf tussen dag- en nachttarief. Om na 1 juli 2021 gebruik te blijven maken van het dag- en nachttarief, is zo’n slimme meter nodig. Voor 1 juli 2021 hebben alle Nederlandse huishoudens een aanbod voor een slimme meter gehad. Overigens is het verschil tussen beide tarieven inmiddels minimaal en bij sommige energieleveranciers zelfs nihil. In de toekomst, zo is de verwachting, zullen steeds vaker flexibele tarieven worden aangeboden, bijvoorbeeld op momenten dat elektriciteit (bijvoorbeeld door een piek in beschikbare zonne-energie) erg goedkoop is. De slimme meter is er op toegerust dat energieleveranciers zulke flexibele tarieven kunnen aanbieden.

Campagne

Per 1 juli 2020 start een campagne van de regionale netbeheerders die mensen moet wijzen op het verdwijnen van het TF-signaal. Niet alleen voor het stroomtarief en voor het schakelen van boilers, maar ook voor bijvoorbeeld portiekverlichting wordt het signaal nu nog gebruikt. Het exacte moment van uitschakelen kan verschillen per netbeheerder. De campagne geeft aan hoe voorkomen kan worden dat apparaten na 1 juli 2021 niet meer omschakelen. Meestal is dit met het aansluiten van een eenvoudige schakelklok te voorkomen.

Het TF-signaal voor openbare verlichting blijft voorlopig nog bestaan.

Kijk voor de veel gestelde vragen bij de FAQ toonfrequent signaal.