Richtlijnen RIVM
De energie-infrastructuur is vitaal voor onze maatschappij. De gezamenlijke netbeheerders houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus daarom nauwlettend in de gaten. De netbeheerders volgen de richtlijnen van de overheid en overleggen met de autoriteiten over de maatregelen om het stroom- en gasnet net zo betrouwbaar te houden als altijd. Zeker in deze bijzondere omstandigheden moet iedereen daarop kunnen rekenen.

De Nederlandse energienetbeheerders nemen de volgende maatregelen:

Werken volgens protocol ‘Samen Veilig Doorwerken’
Alle netbeheerders hanteren in hun werk het protocol Samen Veilig Doorwerken, dat landelijk is vastgesteld voor onder meer de bouw- en installatiebranche en de Rijksoverheid. Welke werkzaamheden precies worden opgepakt is maatwerk en kan per netbeheerder verschillen. Voorop staat dat de vitale infrastructuur blijft draaien en dat werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. De netbeheerders kijken ook of en wanneer werkzaamheden bij klanten thuis weer kunnen worden opgestart. Omdat de omstandigheden per regio en per klant verschillen, is ook dit maatwerk. Vooraf is er altijd contact met de klant, om heldere afspraken te maken. Het werk gaat alleen door als het voor klanten en monteurs verantwoord en veilig uitgevoerd kan worden. Storingen lossen we altijd op. Indien nodig nemen we passende maatregelen om het risico op besmetting van onze monteurs te voorkomen. De netbeheerders houden onderling nauw contact over ervaringen met werk op straat en achter de voordeur en stellen op basis hiervan hun werkzaamheden zo nodig bij

Oplossen gas- en stroomstoringen zoals altijd
De monteurs van de netbeheerders blijven hiervoor 24 uur per dag klaar staan. Klanten die bellen naar het storingsnummer (0800-9009) wordt gevraagd of zij (mogelijk) besmet zijn met het virus en in quarantaine/thuisisolatie zitten. Wanneer dat het geval is, nemen de netbeheerders passende maatregelen om contact zoveel mogelijk te voorkomen. Uiteraard zetten de netbeheerders geen monteurs in die verkouden zijn, luchtwegklachten vertonen of koorts hebben.

Geen afsluitingen voor klanten met betalingsachterstand
De netbeheerders zijn momenteel terughoudend met het afsluiten van klanten met onbetaalde facturen. Uiteraard blijft de betalingsverplichting wel van kracht.

Continueren werkzaamheden op straat
Om de continuïteit van het energienet te waarborgen, blijven de netbeheerders in de openbare ruimte werkzaamheden uitvoeren. De monteurs houden daarbij voldoende afstand tot elkaar en tot omstanders. Bij werkzaamheden hebben we er oog voor dat veel mensen op dit moment thuis zijn en thuis werken. We proberen stroomonderbrekingen dan ook zoveel mogelijk te beperken. Voor noodzakelijke onderbrekingen vragen we begrip.

Meer informatie
Kijk voor de uitwerking van de maatregelen bij u in de buurt op de website van uw netbeheerder. Weet u niet wie uw netbeheerder is? Check het op www.eancodeboek.nl