Vanaf maandag 1 maart 2021 betalen consumenten niet meer voor het verwijderen van de gasaansluiting als ze daarvoor een verzoek indienen bij hun netbeheerder. Op deze manier worden koplopers van de energietransitie gestimuleerd zelf hun woning aardgasvrij te maken. Wanneer in een woning geen gas meer wordt gebruikt, moet omwille van de veiligheid de gasaansluiting worden verwijderd. De verwijderkosten werden tot nu toe in rekening gebracht bij de consument. Het kabinet heeft mogelijk gemaakt dat deze kosten per 1 maart 2021 worden gesocialiseerd. Dit is een tijdelijke oplossing in opmaat naar een permanente oplossing in de Energiewet.

Steeds meer consumenten maken werk van de energietransitie en besluiten zelfstandig van het gas af te gaan. Uit onderzoek van Kiwa blijkt dat bij huishoudens die geen gas meer gebruiken de gasaansluiting, vanwege veiligheidsredenen, volledig moet worden verwijderd. Een aanvraag voor het verwijderen van de gasaansluiting kan eenvoudig via www.mijnaansluiting.nl

Een eindoplossing in nieuwe Energiewet blijft nodig

Om de energietransitie te versoepelen, besloot voormalig minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de verwijderingskosten voor kleinverbruik-aansluitingen tijdelijk te socialiseren. Consumenten die geen gas meer gebruiken krijgen dan niet met kosten te maken als zij om verwijdering van de gasaansluiting verzoeken. De netbeheerders mogen de kosten nu verrekenen in het periodiek aansluittarief gas. Dit betekent dat de kosten voor het gasloos maken van woningen worden betaald door consumenten die aan het gasnet verbonden blijven. Nu is het aantal consumenten dat zelfstandig van het aardgas af gaat nog relatief beperkt, maar die aantallen lopen de komende jaren op. Voor de lange termijn is deze regeling dan ook niet houdbaar, omdat de kosten dan door een steeds kleinere groep betaald moeten worden.

Huizen op een verantwoorde manier van het aardgas af halen, kan alleen als in de Energiewet de kosten eerlijk worden verdeeld. De keuze is hier aan de politiek, al denken de netbeheerders vanuit hun uitvoerende rol graag mee. De netbeheerders benadrukken dat een transitiebestendige eindoplossing in de Energiewet moet worden opgenomen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van NetbeheerNederland.

Wat betekent dit voor u?

De regeling gaat bij NV RENDO op 1 maart 2021 in. In de praktijk betekent dat het volgende:

  • Wilt u uw gasaansluiting laten verwijderen, vraag dat dan aan via mijnaansluiting.nl
  • Werkzaamheden die uitgevoerd zijn vóór 1 maart 2021 vallen onder het reguliere tarief zonder korting. Voor deze werkzaamheden moet u de kosten dus nog wel betalen.
  • Voor klanten die vanaf 1 maart de gasaansluiting laten verwijderen, worden de kosten voor de werkzaamheden van het verwijderen van de gasaansluiting volledig vergoed.
  • Heeft u naast de verwijdering nog andere werkzaamheden aangevraagd? Dan moet u voor die andere werkzaamheden uiteraard wel betalen.