Om in de toekomst waterstof te kunnen inzetten als volwaardige optie in de gebouwde omgeving (naast all-electric en warmtenetten), doet RENDO samen met alle de netbeheerders, onderzoek naar allerlei aspecten van dit gas.

Wat zijn bijvoorbeeld de technische risico’s van waterstof?
Hoe kunnen we er veilig mee werken?
Hoe organiseren we normering en toezicht?
En hoe kunnen we omschakelen van aardgas naar waterstof?

Doel is de inzet van het huidige gasnet voor duurzame gassen. Conform het klimaatakkoord wordt er geen grote uitrol van waterstof in de gebouwde omgeving verwacht op de korte termijn. Na 2030 verwachten we wel een grote uitrol van waterstof en dat is de reden waarom we juist nú wel aan de slag gaan om op tijd klaar te zijn.

Achtergrond
Vanuit de gezamenlijke netbeheerders wordt de urgentie ervaren dat we ‘ons’ huiswerk  voor het gasnet moeten uitvoeren (waterstof storyline). Veel netbeheerders hebben pilots opgestart en via de NDG werkgroep  zijn de krachten gebundeld voor de uitvoering van de onderzoeksroadmap Waterstof. Er ligt een goed plan voor het grote aantal onderzoeken dat nog uitgevoerd moet worden. Binnen de diverse organisaties is hier nog niet veel over bekend terwijl we voor de efficiëntie juist de samenwerking zoeken binnen onze bedrijven om expertise in te zetten, kennis te delen en onderzoek niet dubbel uit te voeren. Via deze centrale organisatie van het onderzoek zorgen we er ook voor dat we richting externe partijen als IFV, EZK, BZK enzovoorts een eenduidige handreiking kunnen doen.

Via dit animatiefilmpje kunnen we iedereen op een eenduidige en enthousiasmerende manier meenemen in de gezamenlijke ontwikkelingen rondom Waterstof en hoe we dat organiseren vanuit de NDG (zoals beschreven in de storyline en het projectplan). Bij de grote hoeveelheid en diversiteit van stakeholders past een laagdrempelige en informatieve communicatie.