Hoe vraag ik een nieuwe aansluiting aan?

Een gas- en/of elektriciteitsaansluiting aanvragen of laten aanpassen? Dit kunt u regelen via www.mijnaansluiting.nl. Bekijk de mogelijkheden en tarieven bij de aanvraag.

Meer informatie: Nieuwe aansluiting

Hoe kan ik mijn aansluiting wijzigen?

Wanneer u een capaciteitswijziging wilt aanvragen waardoor u van kleinverbruik naar grootverbruik gaat (of vice versa), dient u een wijzigingsaanvraag in.

Meer informatie: Aansluiting wijzigen

Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik weer aangesloten wordt?

U bent afgesloten en wilt weer (opnieuw) aangesloten worden. Wat moet u doen?
Om weer (opnieuw) aangesloten te worden, moet er aan 2 voorwaarden zijn voldaan.

Meer informatie: Af- en herafsluiten

Wat houdt nu eigenlijk het sloop- en afsluitprotocol in?

Uit analyses van onveilige situaties blijkt het slopen van percelen waarbij nutsvoorzieningen niet zijn verwijderd, een belangrijk aandachtspunt te zijn. Niet alleen voor de sloper maar ook voor de medewerkers van de Netwerkbedrijven en de omgeving kan een levensgevaarlijke situatie ontstaan.

Meer informatie: Sloop- en afsluitprotocol

Welke stappen moet ik ondernemen wanneer ik ga verhuizen?

Meld uw verhuizing minimaal twee weken van tevoren bij uw leverancier(s). Dit geeft de leverancier(s) de mogelijkheid de verhuizing tijdig aan RENDO Netwerken door te geven.

Meer informatie: Verhuizen

Geen contract, wat nu?

Als netbeheerder spreken wij van géén contact als er geen leverancier bekend is op een gas- en/of elektriciteitsaansluiting (volgens het Centraal Aansluit Register (landelijke register). De gas- en/of elektra aansluiting actief is en niet afgesloten.

Brief ontvangen
Eerste brief
Tweede brief

Meer informatie: Geen contract

Andere leverancier?

Andere leverancier? Dezelfde netbeheerder?
Of uw netwerkbeheerder hetzelfde blijft is afhankelijk van uw woonplaats. U kunt dit checken op het overzicht netwerkkaart.

Meer informatie: Andere leverancier

Wanneer spreekt Rendo van einde levering?

De beëindiging van de energielevering vindt plaats op het initiatief van de energieleverancier. Wanneer er geen contract is met een leverancier, dan heeft de netbeheerder de wettelijke plicht over te gaan tot het afsluiten van uw aansluiting.

Meer informatie: Einde levering

Hoe zit het met factuur aansluit- en afsluitkosten?

Op onderstaande factuur vindt u een aantal mogelijkheden op welke manier RENDO Netwerken aansluit- en afsluitkosten bij de klant in rekening kan brengen.

Wilt u een slot op de meter dan wordt er een afsluittarief in rekening gebracht.
Wilt u een slot verwijderd hebben van de meter, dan wordt er aansluittarief in rekening gebracht. (Aansluiting is gesloten opgeleverd of slot is geplaatst op eigen verzoek)

Bij Contractloos en Einde Levering worden beide kosten tegelijk in rekening gebracht. Is de bewoner of eigenaar aanwezig, dan wordt er een slot (of sloten) binnen op de meter geplaatst. Is er niemand aanwezig, dan wordt er buiten in de grond afgesloten. Zie hiervoor Proces Contractloos of Einde Levering.

Wordt het slot verwijderd door een onbevoegd persoon, dan wordt er een boete in rekening gebracht.

Voor afsluiten en heraansluiten vindt u hier een voorbeeldfactuur. Op deze voorbeeldfactuur vindt u enkele mogelijkheden die wij als netbeheerder kunnen factureren. Prijzen zijn exclusief BTW.

Facturatie transportkosten Gas en Elektriciteit. Hoe zit dit?

Facturatie transportkosten Gas en Elektriciteit

Bij kleinverbruik aansluitingen brengt RENDO Netwerken haar transportkosten in rekening via de nota van de energieleverancier. Rechtstreekse facturatie van de transportkosten door RENDO aan de klant vindt plaats wanneer u over een grootverbruik aansluiting beschikt.

Kleinverbruikers zijn klanten met:

  • voor elektriciteit: een aansluiting met een aansluitwaarde tot en met 3x 80 Ampère
  • voor gas: een aansluiting met een uurcapaciteit van ten hoogste 40 Nm3 per uur, dit is maximaal een G25 met lagedruk aansluiting

Een grootverbruikaansluiting is een aansluiting met:

  • voor elektriciteit: een aansluitwaarde groter dan 3x 80 Ampère
  • voor gas: een aansluiting met een uurcapaciteit groter 40 Nm3 per uur. Voor aansluitingen met een jaarverbruik van 170.000 Nm3 geldt tevens de verplichting voor afstandsuitlezing per dag of uur
Wanneer ontvang ik de jaar(af)rekening?

Na de jaarlijkse meteropname die volgens het schema “Maand van de meteropname” heeft plaatsgevonden, wordt binnen twee maanden een jaarafrekening gemaakt.
Wanneer uw leverancier een leveranciersovereenkomst heeft met RENDO Netwerken worden de gegevens naar uw leverancier verzonden. De leverancier kan deze gegevens dan gebruiken voor zijn afrekening van de levering van gas en/of elektriciteit. De afrekenmaand van de leverancier kan afwijken van de afrekenmaand van de netbeheerder RENDO Netwerken.

Heeft uw leverancier geen leveranciersovereenkomst met RENDO Netwerken, dan ontvangt u binnen 2 maanden na de meteropname een jaarafrekening van RENDO Netwerken. Op deze jaarafrekening worden op basis van de aansluiting en het captar tarief de kosten in rekening gebracht. Op deze kosten worden de in rekening gebrachte voorschotten in mindering gebracht en tevens wordt op basis van de geldende tarieven een nieuw voorschot berekend.

Wat gebeurt er bij een betalingsachterstand?

Wat gebeurt er bij betalingsachterstanden bij uw netbeheerder:

Afsluiting van uw energie voorkomen? N.V. RENDO wil u daarbij helpen.

Als uit onze administratie blijkt dat u bij ons één of meer openstaande en reeds vervallen facturen heeft, sturen wij u hiervoor herinneringen en eventueel aanmaningen.
Als ondanks al onze (telefonische) inspanningen en het versturen van de herinneringen, betalingen uitblijven en als de klant niet (voldoende) meewerkt, dan komen we in de situatie dat wij uw energie kunnen gaan afsluiten. Wij willen dit graag voorkomen, en bieden daarvoor de volgende mogelijkheden:

Welke mogelijkheden zijn er om afsluiting te voorkomen?

Betalingsregeling
U kunt onder bepaalde voorwaarden een betalingsregeling met ons aangaan om uw betalingsachterstand in te lopen. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wilt u voor uw betalingsachterstand een regeling treffen dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Debiteurenbeheer op telefoonnummer 0522-856433. Bij het niet nakomen van de overeengekomen betalingsregeling of bij het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting van de nieuwe facturen zijn wij genoodzaakt het traject van afsluiting per direct weer op te starten.

Inkomensbeheer/schuldhulp bij financiële problemen
Indien u inziet dat alleen een betalingsregeling niet meer zal voldoen om uw financiële problemen op te lossen, zijn er in Nederland voldoende kwalitatief goede instanties die u daarbij kunnen ondersteunen. Inkomensbeheer of schuldhulp kan voor u net dat steuntje in uw rug zijn om uit deze vervelende financiële situatie te komen. Begeleiding bij het beheren van uw inkomen wordt in Nederland steeds meer gezien als een belangrijke stap naar weer een gezonde financiële toekomst. Instanties die zich hier mee bezig houden concentreren zich in eerste instantie op de stabilisatie van uw situatie. Zij brengen uw inkomen en uitgaven volgens de wettelijke richtlijnen in kaart en dragen er aan bij dat al uw toekomstige vaste lasten betaald zullen gaan worden, dus ook uw energie! Tegelijkertijd met dit inventarisatie- en stabilisatietraject zal het schuldhulptraject ingeschakeld worden. Naast de garantie van de betaling van uw toekomstige vaste lasten moet namelijk ook uw achterstand nog afbetaald worden.
Indien u dat wenst kan RENDO voor u schuldhulpverlening inschakelen. Hiervoor dient u schriftelijke toestemming te geven om uw persoonsgegevens en de hoogte van de vordering door te geven. Bij het ontbreken van een reactie op dit aanbod zal RENDO zelf in de periode van 1 oktober – 1 april schuldbemiddeling inschakelen.

Wanneer u binnen 10 werkdagen kunt aantonen dat u zich heeft aangemeld bij een inkomensbeheerder, een aanvraag voor schuldbemiddeling heeft ingediend, de vordering betrokken wordt bij een lopende schuldsanering of RENDO voor u schuldbemiddeling heeft ingeschakeld, zullen wij u niet afsluiten. Voorwaarde is dan wel dat u uw nieuwe nota’s wel tijdig en volledig betaald. Wij adviseren u om bij uw eigen Gemeente na te vragen tot welke instantie bij u in de buurt u zich het beste kunt wenden. Daarnaast kunt u ook meer informatie vinden op de websites www.wsnp.rvr.org of www.nvvk.eu.

Verklaring zeer ernstige gezondheidsrisico’s
Indien u uw achterstand niet kunt inlopen en de afsluiting van uw energie voor u of één van uw gezinsleden zeer ernstige gezondheidsrisico’s tot gevolg zal hebben, willen wij het volgende van u ontvangen om afsluiting te voorkomen. U moet een verklaring van een huisarts, specialist of de GGD in uw woonplaats, anders dan uw behandelend arts, aan ons overleggen, waarin letterlijk aangegeven wordt dat afsluiting zeer ernstige gezondheidsrisico’s tot gevolg zal hebben voor u of één van uw huisgenoten. Deze verklaring ontslaat u niet om toekomstige termijn- of jaarnota’s te betalen en om een oplossing te zoeken voor uw betalingsachterstand. Daarom vragen wij u naast deze verklaring ook contact op te nemen met een inkomensbeheerder of een schuldhulpverlener.

Meer informatie:
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling Klant & Markt op telefoonnummer 0522-856895, of schriftelijk reageren naar N.V. RENDO, Postbus 18, 7940 AA te Meppel.

Als voorgaande maatregelen niet leiden tot een regeling en/of betaling:

Mocht bovenstaande niet leiden tot een oplossing, dan zijn wij genoodzaakt het afsluittraject in gang te gaan zetten. Op dat moment zullen wij een monteur naar uw adres sturen om de gas- en/of elektra-aansluiting te gaan afsluiten. Als er op dat moment iemand thuis is, zal de monteur nog 1x proberen om met u een regeling/betaling te treffen. Mocht u niet thuis zijn, dan doet de monteur een kaart in de brievenbus, waarin wordt aangegeven dat u contact met ons op dient te nemen omdat afsluiting dreigt.
Vervolgens zullen wij u nog enkele dagen de gelegenheid geven om te reageren. Mocht dit alles niet leiden tot een betaling, dan gaat de monteur vervolgens de aansluiting afsluiten. Dit kan hij op twee manieren doen:

Binnenshuis afsluiten:
Mocht u thuis zijn en de monteur kan naar binnen, zal hij de aansluiting(en) binnen verzegelen door middel van het plaatsen van sloten op de meetinrichting.

Buitenshuis afsluiten:
Is de mogelijkheid om binnen af te sluiten niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat er niemand thuis is, of er wordt niet opengedaan, dan gaat de monteur de aansluiting buiten in de grond afsluiten. Deze optie is echter wel een stuk duurder !
De hieruit voortvloeiende kosten zullen wij bij u naderhand in rekening gaan brengen. Tevens brengen wij u € 35 administratiekosten in rekening.
Voor de actuele tarieven met betrekking tot het afsluiten en weer aansluiten willen wij u verwijzen naar het overzicht ‘tarieven’, welke elders wordt vermeld op onze internetsite.

In de periode 1 oktober tot 1 april van enig jaar geldt een afwijkende procedure met betrekking tot afsluiting in verband met wanbetaling. Hiervoor gelden wettelijke regels welke wij hanteren.

Ben ik verantwoordelijk voor opname van de meterstanden?

Uw energieleverancier is verantwoordelijk voor het jaarlijks opnemen van de meterstanden. De leverancier vraagt de meterstanden bij u op. Vervolgens controleert de leverancier de meterstanden, stelt ze vast en bepaalt het verbruik. Aan de hand van deze gegevens zal de leverancier aansluitend uw jaarafrekening maken.

Meer informatie: Opname meterstanden

Wat is een slimme meter en hoe vraag ik dit aan?

De slimme meter registreert hoeveel stroom en gas u verbruikt. De meetgegevens worden automatisch doorgestuurd naar uw energieleverancier. De slimme meter heeft meerdere telwerken. Dat wil zeggen dat u zowel uw verbruikte elektriciteit als uw terug geleverde energie kunt aflezen.

Meer informatie: Slimme meter

Wat is het verschil tussen enkel- en dubbeltarief?

Dubbeltarief wordt ook wel dag- en nachtstroom genoemd. Hierbij is er sprake van een laag tarief voor alle elektriciteit die u ’s nachts, in het weekend en op officiële feestdagen verbruikt en een hoog tarief voor alle elektriciteitsverbruik overdag. Bij enkeltarief wordt alle verbruik afgerekend tegen 1 tarief.

Schakeltijden elektriciteitsnet RENDO


Nachtstroom (laag tarief) – op werkdagen van 23.00 uur tot 07.00 uur
– in het weekend (vrijdagavond 23.00 uur tot maandag 07.00 uur)
– officiële feestdagen (1 januari, 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag
Dagstroom (hoog tarief) – op werkdagen van 07.00 uur tot 23.00 uur

Welk tarief is voor mij het meest voordelig?

De keuze voor enkel- of dubbeltarief is uiteraard afhankelijk van de verhouding waarin u elektriciteit verbruikt in de nachtstroom- en dagstroomperiodes. Met een dubbeltariefmeter kunt u mogelijk extra besparen. Zet bijvoorbeeld de afwasmachine niet overdag maar ’s avonds na 11 uur aan, verplaats uw wasbeurten zoveel mogelijk naar het weekend, etc.

U kunt uw elektriciteitsleverancier vragen een berekening voor u te maken wat in uw situatie het meest voordelige tarief is. Uw leverancier weet immers wat u verbruikt en kan rekenen met de actuele prijzen.

Tarief aanvragen

Wilt u het afrekentarief wijzigen, dan dient u dit aan te vragen bij uw energieleverancier.

Het is mogelijk om enkeltarief te betalen terwijl u een dubbeltariefmeter heeft. De meter hoeft in dat geval niet gewisseld te worden. De meterstanden van beide telwerken worden naar de energieleverancier gecommuniceerd. Deze telt de verbruiken vervolgens bij elkaar op en verrekent het totale verbruik tegen het enkeltarief.

Aanvraag dubbeltariefmeter

Voor het afrekenen tegen dubbeltarief heeft u een dubbeltariefmeter nodig. Dit type meter heeft 2 telwerken: het bovenste telwerk (T1, L of I) meet het nachtstroomverbruik, het onderste telwerk (T2, H of II) meet het stroomverbruik overdag. Digitale elektriciteitsmeters geven de meterstand aan in het display, voorzien van bovengenoemde codes.
Heeft u een enkeltariefmeter (deze meter heeft 1 telwerk) en wilt u afgerekend worden tegen dubbeltarief? In dat geval moet u de oude meter laten vervangen door een nieuwe dubbeltariefmeter (houdt u wel rekening met kosten voor deze meterwissel). RENDO Netwerken plaatst dan een zogenaamde “slimme meetinrichting”. De kosten hiervoor vindt u op ons tarievenoverzicht onder de noemer “Prioriteitsplaatsing slimme meetinrichting”.

Wilt u meer informatie over de slimme meter klik dan hier.

Voor het aanvragen van een slimme meter kunt u het contactformulier gebruiken (klik hier). Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen onze afdeling Klant & Markt, telefoon 0522-856895.

Hoe kan het dat mijn energieverbruik zo hoog is?

Met enige regelmaat krijgen wij de vraag voorgelegd: “Mijn verbruik is zo hoog! Hoe kan dat?”. Deze vraag ontstaat in de regel nadat u als klant een (jaar)afrekening heeft ontvangen van uw leverancier.

Meer informatie: Het analyseren van uw energieverbruik

Wat is een meterpool?

Jaarlijks wordt een steekproef vastgesteld van te controleren meters van een bepaald type en bouwjaar. De meters uit deze steekproef worden, bij RENDO, door een onafhankelijk ijkbureau gecontroleerd op het correct functioneren. Wordt bij de controle in deze steekproef geconstateerd dat meet- en afwijkpercentages niet vallen binnen de door overheid vastgestelde normen, dan dienen alle meters van het betreffende type en bouwjaar in Nederland vervangen te worden door nieuwe meters.

Meer informatie: De Meterpool

Er zijn verschillende soorten tarieven. Waar vind ik deze?

De hoogte van de tarieven is afhankelijk van uw specifieke situatie. Dit betreft de grootte van uw aansluiting alsmede voor gas de te transporteren jaarhoeveelheid energie.
Voor de actuele tarieven kunt u een keuze maken.

Meer informatie: Tarieven

Wat is een capaciteitstarief?

Het transport van elektriciteit en gas betaalt op basis van de capaciteit van uw aansluiting, en niet meer op basis van het verbruik. Dit wordt het capaciteitstarief genoemd. De capaciteit wordt bepaald door de waarde van de hoofdzekering van uw elektriciteitsinstallatie en wordt uitgedrukt in Ampère.

Meer informatie: Capaciteitstarief

Ik heb een storing. Wat nu?

Vervelend dat u geen gas of stroom heeft. Soms kunt u de storing zelf oplossen en soms moet u bij ons zijn. Een storing kunt u 24 uur per dag melden via het gratis nationaal storingsnummer 0800 – 9009. Onze storingsmonteurs zetten zich in om binnen 2 uur na de melding aanwezig te zijn om de storing of gaslucht te verhelpen.

Meer informatie: Storingen

Hoe zit het eigenlijk met de schade- en aansprakelijkheid?

De aansprakelijkheid van RENDO Netwerken voor schade als gevolg van een stroom- of gasonderbreking, een gebrekkige aansluiting of een gebrekkig transport, is geregeld in de Algemene Voorwaarden aansluiting en transport.
In het algemeen geldt dat netbeheerders zoals RENDO Netwerken niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade als gevolg van stroom- of gasonderbrekingen.

Meer informatie: Schade- en aansprakelijkheid

Wanneer komt u in aanmerking voor een compensatievergoeding?

Als een stroom-  of gasonderbreking is veroorzaakt in het elektriciteits- of gasnet van RENDO Netwerken en deze niet tijdig is verholpen, geeft RENDO Netwerken u onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in het geleden ongemak.
Deze vergoeding is afhankelijk van het net, uw aansluiting en de duur van de storing. De onderbrekingsduur begint op het moment van de eerste melding.

Meer informatie: Schade compensatievergoeding

Hoe zit het met de veiligheid?

Het veilig werken wordt door NV RENDO gezien als een van de basis randvoorwaarden voor het uitvoeren van haar werkzaamheden in de elektriciteits- en gasnetten van NV RENDO en staat hoog bij ons in het vaandel. NV RENDO streeft naar een veilige bedrijfsvoering zonder incidenten en ongevallen.

Meer informatie: Veiligheid

Fraude ontdekt, wat moet ik doen?

Om diefstal en onveilige situaties te voorkomen werkt N.V. RENDO op dit gebied samen met de politie. Ook uw hulp kunnen we goed gebruiken. Heeft u het vermoeden dat er ergens energiediefstal plaatsvindt? Meld dit dan bij N.V. RENDO 0522 – 856 455 (vraag naar de afdeling fraudezaken) of via het fraudeformulier.

Meer informatie: Fraude

Hoe staat het met de klanttevredenheid van RENDO?

De activiteiten die RENDO uitvoert zijn gericht op een veilige, betrouwbare, efficiënte en duurzame energievoorziening, waarbij de klanten in het netgebied kunnen rekenen op een hoogwaardige dienstverlening. Het motto van RENDO is dan ook: RENDO Duurzaam Dichtbij!
Om te toetsen of RENDO in haar missie slaagt, willen wij graag weten wat uw mening en/of oordeel is over onze dienstverlening. U kunt hiervoor een vragenformulier invullen.

Meer informatie: Klanttevredenheid

Heeft u een klacht?

RENDO hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar producten en diensten. Wij werken daarom voortdurend aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Bent u toch niet tevreden, dan kunt u dit bij ons melden. U kunt uw klacht indienen middels het Klachtenformulier.

Meer informatie: Klachten

Staat uw vraag hier niet tussen?

Wanneer uw vraag hier niet tussen staat, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons kantoor in Meppel. De contactgegevens vind u op contactpagina of onderin de footer.

Meer informatie: Contact