Open data technische restlevensduur RENDO-gasnetten

De bestanden bevatten de gewogen gemiddelde technische restlevensduurjaren van de gasnetten van NV RENDO. De bestanden zijn opgesplitst per gemeente en geven per buurt de restlevensduur. Voor de naam van de buurt is de CBS-naamgeving en buurtcode aangehouden. Meer informatie daarover is te vinden op de website van het CBS.

Vanaf 1 Januari 2021, worden jaarlijks de gegevens opnieuw vervaardigd. De bestandsnaam van het gecomprimeerde bestand geeft aan in welk jaar de gegevens zijn vervaardigd. De peildatum is altijd 1 januari van het betreffende jaar.

NV-RENDO_Technische_Restlevensduur_Gasnetten_Gemeente_Coevorden_01-01-2023
NV-RENDO_Technische_Restlevensduur_Gasnetten_Gemeente_Hoogeveen_01-01-2023
NV-RENDO_Technische_Restlevensduur_Gasnetten_Gemeente_Hardenberg_01-01-2023
NV-RENDO_Technische_Restlevensduur_Gasnetten_Gemeente_Meppel_01-01-2023
NV-RENDO_Technische_Restlevensduur_Gasnetten_Gemeente_Staphorst_01-01-2023
NV-RENDO_Technische_Restlevensduur_Gasnetten_Gemeente_Steenwijkerland_01-01-2023
NV-RENDO_Technische_Restlevensduur_Gasnetten_Gemeente_Westerveld_01-01-2023
NV-RENDO_Technische_Restlevensduur_Gasnetten_Gemeente_DeWolden_01-01-2023
NV-RENDO_Technische_Restlevensduur_Gasnetten_Gemeente_Zwartewaterland_01-01-2023
Beschrijving Technische Restlevensduur Gasnetten

Kleinverbruiksdata per jaar

Het bestand bevat de geaggregeerde verbruiksgegevens van alle kleinverbruiksaansluitingen (KV) in het verzorgingsgebied van de netbeheerder. Gas tot en met een capaciteit van 40 m3/h en elektriciteit tot en met een capaciteit van 3×80 ampère (excl. artikel 1 klanten).

Om de anonimiteit van de gegevens te waarborgen worden deze gegevens geaggregeerd. Per regel worden minimaal 10 aansluitingen samengevoegd, waarbij het samenvoegen van postcodes voor kan komen.

Vanaf juli 2018, worden halfjaarlijks de gegevens opnieuw vervaardigd. De bestandsnaam van het gecomprimeerde bestand geeft aan in welk jaar de gegevens zijn vervaardigd. De peildatum is altijd 1 januari van het betreffende jaar. Het Standaard Jaar Verbruik (SJV), zoals opgenomen in het bestand, is gebaseerd op het verbruik in het voorafgaande half jaar.