Met het TF-signaal kunnen we de elektriciteitsmeter laten schakelen tussen dag- en nachttarief en kunnen we elektrische boilers en andere toepassingen in – en uitschakelen.

Met het zogenaamde toonfrequent-signaal (TF-signaal) stuurt de netbeheerder elektrische pulsen over de kabels van het elektriciteitsnet. Deze pulsen kun je zien als een ‘seintje’ en worden ontvangen door TF-ontvangers. Als zo’n puls binnenkomt, krijgt de TF-ontvanger het sein om te schakelen. Van uit naar aan, of andersom. Zo kan de elektriciteitsmeter schakelen van het meten van het verbruik tussen het dag- en het nachttarief. Ook andere toepassingen kunnen aangesloten zijn op dit schakelmechanisme, bijvoorbeeld elektrische boilers of portiekverlichting.

Per 1 juli 2021 komt de tariefschakeling via het TF-signaal te vervallen
Per 1 juli 2021 vervalt de tariefschakeling via het TF-signaal. Heeft u een slimme meter, dan behoudt u dubbeltarief. Het schakelen tussen dag- en nachttarief maakt namelijk deel uit van de slimme meterfunctionaliteit. Het vervallen van het TF-signaal heeft dus geen gevolg voor de schakelfunctie.

Heeft u geen slimme meter of een meter die geen dubbeltarief kan meten, dan heeft u hier mogelijk bewust voor gekozen. Tot en met 2020 hebben de netbeheerders namelijk bij alle aansluitingen het aanbod gedaan om de bestaande gas- en elektriciteitsmeters te vervangen door slimme meters.

Mocht u twijfelen over of dubbeltarief toch voordeliger is in uw situatie, vraag uw elektriciteitsleverancier dan om advies. Het overgrote deel van uw energiegebruik moet tijdens de daluren plaatsvinden om financieel voordeel te halen uit dubbeltarief. Uw elektriciteitsleverancier kent uw verbruik en kan u adviseren aan de hand van de actuele tarieven.

Vanaf 1 juli 2021 stoppen de netbeheerders met het TF-signaal. Maakt u gebruik van TF-schakeling voor het opwarmen van uw elektrische boiler, of voor een andere schakelgestuurde toepassing (bijvoorbeeld portiekverlichting)? Zorg dan tijdig voor een alternatief. Vraag uw installateur welke oplossing voor uw situatie mogelijk is.

Veelgestelde vragen over het TF-signaal
Speciaal voor het onderwerp TF-signaal en het stoppen van het TF-signaal per 1 juli 2021 hebben wij een overzicht gemaakt van de veelgestelde vragen en de antwoorden.

Voor het aanvragen van een slimme meter kunt u het contactformulier gebruiken.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen onze afdeling Klant & Markt, telefoon 0522-856895.