Geplaatst op 5 februari 2020

RENDO heeft per 1 februari een wijziging in het tarief voor het verwijderen van een kleinverbruik gasaansluiting doorgevoerd.

De wijziging heeft te maken met het al dan niet in rekening brengen van het straatwerk. De intentie was dat deze kosten niet in het tarief zaten, maar ze waren wel per abuis hierin opgenomen. Het tarief voor het verwijderen van een lage druk kleinverbruik gasaansluiting is na correctie € 683,65 inclusief btw. Op de website is dit inmiddels gewijzigd en offertes die begin 2020 naar klanten zijn gestuurd, worden alsnog aangepast.