Geplaatst op 22 december 2017

Een aantal onderwerpen zoals de energietransitie en netveiligheid zijn momenteel in de wereld van de laagspanning, belangrijke maar ook actuele onderwerpen.

Als netbeheerder willen we graag steeds meer inzicht krijgen in de status van onze laagspanningsnetten, het liefst in 1 oogopslag & duidelijk weergegeven.
Laagspanningsnetten moeten voldoen aan de criteria zoals voorgeschreven in de Netcode, hier moet worden gedacht aan de kwaliteit van de spanning die we moeten afleveren bij onze klanten. Maar ook de netveiligheid is een onderdeel van deze code. Door de ontwikkelingen rondom duurzame energie, zien we dat steeds meer mensen graag zelf stroom willen opwekken, d.m.v. zonnepanelen. Steeds meer elektrisch vervoer rijdt op straat, waardoor er steeds meer elektrische (snel)laadpunten beschikbaar moeten zijn. Ook zien we dat er een  toename is in het gebruik van warmtepompen. Door deze ontwikkelingen wordt de kwaliteit van de spanning steeds meer beïnvloed.

GaiaWeb kan breed worden ingezet binnen RENDO, hiermee kunnen we snel inzicht krijgen in de status van onze laagspanningsnetten, de kwaliteit van de spanning, de belastbaarheid van onze assets, zoals de kabels en transformatoren. Het gehele laagspanningsnet is beschikbaar in een geografisch overzicht, met de berekende resultaten. Daarnaast is het mogelijk om toekomstgericht te kunnen rekenen aan onze laagspanningsnetten. Er kan worden gerekend met scenario’s, waarbij er een penetratie PV (zonnepanelen), HP (warmtepompen) & EV (elektrisch vervoer) aan het bestaande net kan worden toegevoegd.

Op de foto hierboven een quick view van het pakket en de mogelijkheden van het software pakket. Links op de afbeelding kunnen we onze grenzen instellen gelijk aan ons beleid, waarbij we dan aan de rechterzijde de resultaten kunnen zien.