Geplaatst op 17 november 2017

In het bijzijn van alle projectpartners is de “Groene Energie Afspraak” tussen Provincie Drenthe en STERCORE BV uit Hoogeveen officieel ondertekend.

De Provincie Drenthe verstrekt een bijdrage van € 188.706,- aan STERCORE voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar het produceren van groengas uit onder andere mest en digistaat.
De installatie bestaat uit een aantal bewezen innovatieve technologieën welke op een slimme wijze aan elkaar zijn gekoppeld. Het volledige proces vindt inpandig plaats en onder volledig gecontroleerde omstandigheden.
Met behulp van de modernste industriële technieken ontstaat er geen geurhinder voor de omgeving. Een uniek concept: mest wordt volledig uit de mestmarkt genomen en er worden twee hoogwaardige eindproducten vervaardigd. Deze eindproducten zijn bio-based Carbon en Groengas. compostverbeteraar wordt afgezet in binnen- en buitenland.

RENDO zet haar expertise op het gebied van het transporteren van groengas in om dit project mogelijk te maken. Hierbij vindt afstemming plaats met de Gasunie omdat op termijn tussen het 8 bar gasnet en het 40 bar net een gasbooster nodig is om in de zomerperiode het groengas naar andere regio’s te transporteren. De inzet is om het project te realiseren op een bedrijventerrein in Havelte (gem. Westerveld).

Door dit project zal het aandeel groengas in het gasnet van RENDO fors toenemen en daarmee een belangrijke rol vervullen in de energietransitie in haar voorzieningsgebied.