Geplaatst op 10 december 2018

De nieuwe biomassacentrale voor Nieuwveense Landen is eind november in gebruik genomen. Afgelopen vrijdag 7 december is de centrale  op feestelijke wijze geopend.

Tijdens de opening heeft Dirk Dijkstra als directeur van MeppelEnergie de aanwezigen verteld over de totstandkoming van MeppelEnergie. Een afgevaardigde van de directie van Croonwolter&dros gaf onder meer uitleg over het proces van de nieuwe biomassacentrale.

De opening werd verricht door de beide aandeelhouders van MeppelEnergie: Jaap van der Haar (gemeente Meppel) en Eddy Veenstra (RENDO).

Croonwolter&dros is verantwoordelijk voor de bouw van deze centrale en de productie van warmte en koude. Met de ingebruikname neemt MeppelEnergie, het duurzame energiebedrijf voor Nieuwveense Landen, een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van productie, distributie en levering van warmte en koude.

Bewoners van de wijkdelen Centrumwonen en Broeklanden krijgen vanwege de centrale op duurzame wijze geproduceerde warmte en koude geleverd. De centrale ligt achter het Leer Werk Centrum aan de Bremenbergweg. Het produceert warmte met zogenaamde pelletketels en voldoet aan hoge duurzaamheidseisen. De nieuwe centrale vervangt de tijdelijk voorziening die vanaf eind 2014 in gebruik is.

Voor de opwekking van warmte wordt gebruik gemaakt van pellets. Ook aan deze vorm van biomassa zijn voorwaarden verbonden: de pellets worden geproduceerd met gebruik van schoon hout uit de houtverwerkende industrie. Direct na de afgelopen zomer start Croonwolter&dros met de bouw van de centrale. Na uitgebreid testen van de techniek ging eind november ‘de knop’ om. Vanaf dat moment ontvingen 217 woningen, aangesloten op het centrale distributiesysteem van MeppelEnergie, hun warmte en koude geleverd vanuit de nieuwe centrale.

Over MeppelEnergie
MeppelEnergie werd in 2012 opgericht door de gemeente Meppel en het lokaal duurzaam energiebedrijf van RENDO, beide zijn voor de helft aandeelhouder. De gemeente geeft daarmee invulling aan haar ambitie om ‘een wijk te realiseren waar bewoners aangenaam en duurzaam kunnen wonen en leven, substantiële verlaging van de CO₂-uitstoot en realisatie van tot een energie leverende wijk in 2030.’