Geplaatst op 9 april 2018

Alle Nederlandse huishoudens krijgen een slimme meter aangeboden. In Hoogeveen is de aanbieding gestart in maart van dit jaar. Als consument is het niet meer nodig om de meterstanden op te nemen. Wat houdt dit verder in?

De slimme meter is een digitale meter waarvan de standen op afstand worden uitgelezen door de energieleverancier en RENDO Netwerken. Je hoeft geen meterstanden meer door te geven aan de energieleverancier, en/of er hoeft geen meteropnemer meer langs te komen.
De slimme meter meet het stroomverbruik, maar geeft ook de standen van de gasmeter door. Oude gasmeters kunnen niet met de slimme meter communiceren. Deze worden gelijktijdig vervangen door RENDO Netwerken met de elektriciteitsmeter.

De slimme meter wordt door de energieleverancier of RENDO Netwerken op de volgende momenten uitgelezen;

  • 1x per jaar voor de opmaak van de jaarrekening;
  • 6x per jaar voor een verbruik- en kostenoverzicht (voor jezelf). Vanaf medio 2018 wordt dit maandelijks uitgelezen;
  • Bij een eventuele overstap naar een andere leverancier of verhuizing;
  • Als dat nodig is voor beheer en/of onderhoud van het energienet.

Met de slimme meter krijg je meer inzicht in het energieverbruik, vooral wanneer er nog een energieverbruiksmanager op wordt aangesloten.

Wat zijn de voordelen van de slimme meter?
Met alleen de slimme meter ga je nog niet besparen. Maar met de dagelijkse verbruiksoverzichten van de energieleverancier kun je makkelijker en sneller controleren of het verbruik niet onverwacht omhoog gaat. Energieleveranciers ondernemen geen actie als het verbruik opeens sterk stijgt. Je moet dat dus zelf in de gaten houden.
Ook kunnen er allerlei handige energieverbruiksmanagers aan de slimme meter worden gekoppeld. Dit kan zeker helpen om energie te gaan besparen.

Wanneer krijg ik een slimme meter?
De grootschalige ‘uitrol’ van de slimme meters is begonnen in januari 2015. In 2020 moet het overgrote deel van de huishoudens voorzien zijn van een slimme meter.
RENDO Netwerken heeft een planning wie wanneer een slimme meter krijgt. Via een brief wordt ieder huisouden geïnformeerd, wanneer je aan de beurt bent. Op de website van RENDO Netwerken staat een overzicht van de planning.
Dit jaar worden de postcodes 7901, 7903 en 7905 aangeboden en zal Energiewacht de uitvoerende aannemer zijn, welke u hiervoor een planningsbrief stuurt.

Wat kost een slimme meter?
De overheid en RENDO Netwerken willen dat iedereen een slimme meter krijgt. Daarom worden er geen kosten in rekening gebracht, wanneer de netbeheerder een slimme meter installeert. Het maandelijkse huurbedrag dat je voor je meter betaalt, wijzigt niet doordat je een slimme meter krijgt. Het (zeer geringe) stroomverbruik van de slimme meter zelf zit ‘voor de meter’ en is voor rekening van de netbeheerder.

Plaatsing met voorrang
Wil je een slimme meter vóórdat je op de planning staat? Dan moet je wel betalen. De installatie kost momenteel €72,60 (inclusief nieuwe gasmeter). Bij het installeren van zonnepanelen, of bij nieuwbouw en grootschalige renovatie, is plaatsing met voorrang kosteloos. Houd wel rekening met een wachttijd van 3 maanden. Geef dus tijdig door aan RENDO Netwerken dat je zonnepanelen gaat plaatsen. Voor meer informatie kunt u de site van RENDO Netwerken raadplegen.