Geplaatst op 21 juni 2018

N.V. RENDO verzorgt de publieke distributie van aardgas in haar aandeelhoudende gemeenten. In de Wet Versnelling Energie Transitie (wet VET) is vastgelegd dat per 1 juli 2018 de gasaansluitplicht komt te vervallen.

Dat betekent dat er geen nieuwbouwwoningen meer op het aardgasnet mogen worden aangesloten. De periode tot 1 januari 2019, wordt beschouwd als een overgangsperiode.

Er is een Ministeriële Regeling in de maak, welke aangeeft in welke situaties gemeenten een uitzondering kunnen maken waarbij nieuwbouwwoningen toch kunnen worden aangesloten op het aardgasnet. Hierbij kan men denken aan gebieden waar duurzaam groen gas de functie van het fossiele aardgas kan overnemen. Er moet dan wel eventueel een (uitzonderings)postcodelijst per gemeente worden gemaakt.  RENDO wordt volop benaderd hoe er per 1 juli a.s. wordt omgegaan met het vervallen van de gasaansluitplicht. Dit doen we in nauw overleg met onze aandeelhoudende gemeenten. De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

  • Bouwaanvragen (nieuwbouw) ingediend vóór 1 juli 2018 komen in aanmerking voor een gasaansluiting en worden conform het reguliere proces aangelegd.
  • Bouwaanvragen (nieuwbouw) ingediend na 1 juli 2018 en te realiseren vóór 1 januari 2019, komen in aanmerking voor een gasaansluiting indien er reeds een gastransportnet aanwezig is en in overleg met desbetreffende gemeente.
  • Bouwaanvragen (nieuwbouw) ingediend na 1 juli 2018 en vóór 1 januari 2019 komen slechts in aanmerking voor een gasaansluiting na (schriftelijke) goedkeuring van de desbetreffende gemeente (als er nog geen gastransportnet aanwezig is).
  • Bouwaanvragen (nieuwbouw) ingediend na 1 januari 2019 krijgen geen gasaansluiting. Slechts als de postcode is aangewezen door de desbetreffende gemeente en voorkomt op de uitzonderingslijst (bij te houden door ACM), wordt overgegaan tot het aansluiten op het gasnet (bijvoorbeeld in verband met groen gas).

Per gemeente plaatsen we binnenkort hoe precies met de aansluitplicht wordt omgegaan.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met RENDO op nummer 0522 – 856 400.