Geplaatst op 19 november 2018

De veiligheid rondom de slimme gasmeter wordt voldoende geborgd door de regionale netbeheerders. Dit concludeert toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in een onderzoek.

De regionale netbeheerders bieden op verzoek van de overheid voor eind 2020 bij alle huishoudens een slimme gasmeter aan. Op 1 januari 2018 had ongeveer 3,3 miljoen huishoudens een slimme gasmeter.

Toezichthouder Staatstoezicht op de mijnen (SodM) publiceerde 17 november jl. de conclusies uit een onderzoek naar de veiligheid van slimme gasmeters. SodM deed dit onderzoek naar aanleiding van een aantal uitzendingen van televisieprogramma Kassa in 2017.
Kassa heeft 17 november jl. opnieuw aandacht aan de veiligheid van de slimme gasmeter besteed.

De toezichthouder concludeert: “Uit het onderzoek blijkt dat op dit moment een aantal elementen van het veiligheidsmanagementsysteem van de regionale netbeheerders, de veiligheid van de slimme gasmeters voldoende borgen. Er is dan ook geen sprake van een acuut veiligheidsprobleem. Om dit in de toekomst zo te houden, is het wel van belang dat de regionale netbeheerders, en ook de
toezichthouders, zich proactief opstellen, én zich bewust blijven van mogelijke risico’s. Veiligheid is namelijk niet vanzelfsprekend.”

Extra audits en kwaliteitscontroles
SodM doet in het rapport een aantal aanbevelingen om de veiligheid van gasmeters ook in de toekomst te borgen. De netbeheerders nemen deze aanbevelingen ter harte en voeren continu verbeteringen door in alle processen van deze grootschalige operatie. Zo zijn afgelopen periode extra audits ingericht op de productie bij leveranciers en zijn de eigen kwaliteitscontroles uitgebreid. Recent werd zo door netbeheerder Enexis een klein aantal ondeugdelijke gasmeters gevonden, die dan ook niet zijn geïnstalleerd. Enexis onderzoekt nu of dit een incident was of dat andere meters uit dezelfde productieserie moeten worden vervangen. Toezichthouder SodM is hierbij betrokken. Binnen een maand is hier duidelijkheid over. Mocht blijken dat vervanging noodzakelijk is, dan ontvangen deze klanten hierover bericht.

Afspraak voor vervanging
De netbeheerders hebben afgelopen periode verschillende partijen slimme gasmeters vervangen, onder meer 40.000 slimme gasmeters die mogelijk een korter schroefdraad hadden. In circa 1% van de gevallen is het nog niet gelukt een afspraak voor vervanging in te plannen. Dit kan onder meer komen door leegstand van een woning, maar er zijn ook consumenten die niet reageren. Wij vinden dit net als SodM geen wenselijke situatie en blijven actief proberen bij deze resterende groep consumenten een afspraak voor vervanging van de meter te maken.

Klik hier om het volledige rapport te lezen.

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen, dan kunt u onze veelgestelde vragen raadplegen of contact opnemen met onze afdeling Klant & Markt. We zijn op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 0522 – 856 895.