Vooraankondiging (mogelijke) structurele congestie
Geplaatst op 24 mei 2019

In delen van het netwerk van TenneT TSO B.V., N.V. RENDO en van Enexis Netbeheer is sprake van een grote toename van gevraagd vermogen voor teruglevering. Die vraag is dusdanig groot dat het netwerk die vraag niet kan absorberen. Uitbreiding van het netwerk gaat meerdere jaren duren, omdat vaak ook het hoogspanningsnet van TenneT moet worden versterkt. Gedurende deze periode kan er sprake zijn congestie.

Als er sprake is van (mogelijke) structurele congestie in de netten van TenneT TSO B.V., N.V. RENDO en van Enexis Netbeheer maken de netbeheerders daarvan per congestiegebied melding aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Van congestie is sprake als de totale transportbehoefte groter is dan het vermogen dat in het betreffende gebied over de netten kan worden getransporteerd. Hieronder treft u een overzicht aan van de meldingen die TenneT, N.V. RENDO en Enexis Netbeheer aan de ACM heeft verstrekt conform artikel 9.5 van de Netcode.

Wat doen we in de periode tot uitbreiding van het net?

Eén van de mogelijke tussenoplossingen is het toepassen van congestiemanagement in het genoemde gebied, volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5. Momenteel worden de mogelijkheden van toepassing van congestiemanagement onderzocht. Congestiemanagement is een systeem waarbij via marktwerking wordt voorkomen dat het aanbod of vraag van elektriciteit groter is dan de capaciteit van het netwerk. Klanten kunnen in zo’n systeem dan zelf aangeven tegen welke prijs kan worden afgeregeld of worden opgeregeld.

Als we geen tussenoplossingen kunnen vinden dan moeten we helaas tijdelijke transportbeperkingen gaan opleggen wanneer een klant meer elektrisch vermogen wil terugleveren. Als we dit niet doen, kunnen onderdelen van het net te zwaar belast raken en dit kan uiteindelijk leiden tot stroomuitval in het hele gebied.

Congestie Hoogeveen