Binnen de RENDO Groep zijn vier bedrijven actief, allemaal gevestigd in Meppel. N.V. RENDO, N-TRA B.V. en Enavi B.V. richten zich op het duurzaam gebruik van energie en de overgang naar een energievoorziening die nog tientallen jaren mee kan gaan. Daarbij is de nabijheid van het betrouwbare en veilige eigen energienetwerk steeds het vertrekpunt. RE-NET B.V. houdt zich bezig met de aanleg van glasvezel, met name in de buitengebieden van Overijssel en Drenthe.

Elk van de vier bedrijven binnen RENDO Groep pakt de maatschappelijke rol die ze hebben voor consumenten, werknemers en aandeelhouders.

Activiteiten per bedrijf

Dit zijn de activiteiten van ieder bedrijf binnen de RENDO Groep:

N.V. RENDO is de netbeheerder, en beheert het gas- en elektriciteitsnetwerk voor negen gemeenten in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. De netbeheerder zorgt dus voor de constante aanvoer van gas en elektriciteit, en controleert de kwaliteit en veiligheid van het transportnetwerk. Zie rendo.nl.

RE-NET B.V. is initiatiefnemer en betrokken bij verschillende glasvezelactiviteiten in de provincies Overijssel en Drenthe. Vanuit de gedachte dat snel internet voor iedereen even toegankelijk moet zijn, verzorgt RE-NET in het bijzonder projecten in de buitengebieden. Zie re-net.nl.

Enavi B.V. verzorgt de energievoorziening en energiemeting bij bedrijven en organisaties die veel energie verbruiken. Ook levert Enavi middenspanningsinstallaties en meetinrichtingen op maat, zodat bedrijven en instellingen verzekerd zijn van een betrouwbare energievoorziening. Zie enavi.nl.

N-TRA B.V. is onafhankelijk adviseur, die zich inzet om de energietransitie te versnellen. N-TRA wil samen met haar aandeelhoudende gemeenten komen tot een optimale (haalbare) energiemix in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. Deze mix bestaat uit duurzaam gas, warmte, fossiel gas en elektriciteit, waarbij het gebruik van fossiel gas langzamerhand zal afnemen. Zie n-tra.nl.