Onderhoud aan het elektriciteit en/of gasnet is noodzakelijk om de betrouwbaarheid op een zo hoog mogelijk niveau te houden. Noodzakelijk hierbij is dat de levering soms onderbroken moet worden. Geplande onderbrekingen kunnen het gevolg zijn van nieuwbouw, vervanging/sanering en reparaties. Uiteraard worden de betreffende aangeslotenen tijdig geïnformeerd.

Elektriciteit

Geplande onderbrekingen komen voornamelijk voor in het laagspanningsnet. De jaarlijkse uitvalduur voor een klant als gevolg van geplande onderbrekingen bedraagt gemiddeld circa 5 minuten.

Gas

In gasdistributienetten leiden geplande werkzaamheden maar zelden tot onderbreking van de levering. Dit heeft te maken met de opbouw van de gasdistributienetten. De leidingen zijn zoveel mogelijk in ringen aangelegd (vermaasd) waardoor het gas van twee zijden kan toestromen. Wordt de gasstroom aan één zijde onderbroken, bijvoorbeeld door het kapot trekken van een leiding, dan stroomt het gas van de andere zijde toe. De gaslevering blijft zodoende bijna altijd in stand.

Een geplande onderbreking komt bijvoorbeeld voor wanneer de huisaansluiting moet worden vervangen.
De gemiddelde tijd dat een klant geen gas kan afnemen, wordt uitgedrukt met de kwaliteitsindicator “Jaarlijkse uitvalduur” en is doorgaans minder dan 1 minuut.

Geplande onderbrekingen N.V. RENDO

Aangeslotenen worden minimaal 3 dagen voor de uitvoering van het werk, door middel van een brief, ingelicht over de voorgenomen leveringsonderbreking. Indien u de levering beslist niet kunt missen dient u zelf voor een noodvoorziening te zorgen. Natuurlijk zullen wij alle moeite betrachten om de leveringsonderbreking zo kort mogelijk te laten duren.

Contactgegevens

Mocht u ondanks de brief en de verstrekte informatie nog vragen hebben dan mag u te allen tijde contact met ons opnemen.
U kunt ons bereiken door contact met op te nemen. Hiervoor kunt u een contactformulier invullen. Ook kunt u bellen naar 0522 – 856 400.

Contactgegevens N.V. Rendo