N.V. RENDO bewaakt de kwaliteit van haar elektriciteits- en gasnet en probeert onderbrekingen zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk op te lossen. Hiervoor is het noodzakelijk dat storingen zo spoedig mogelijk worden gemeld via het spciaal hiervoor opgezette gratis nationaal storingsnummer (0800-9009) dat 24 uur per dag gratis bereikbaar is.

Als een stroom- of gasonderbreking is veroorzaakt in het elektriciteits- of gasnet van N.V. RENDO en deze niet tijdig is verholpen, geeft N.V. RENDO u onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in het geleden ongemak.
Deze vergoeding is afhankelijk van het net, uw aansluiting en de duur van de storing. De onderbrekingsduur begint op het moment van de eerste melding.

Recht op vergoeding

Wanneer u recht hebt op een compensatievergoeding hoeft u in principe zelf geen actie te ondernemen. Wij zullen schriftelijk contact met u opnemen. Mocht u echter na 6 weken nog niets van N.V. RENDO hebben gehoord, dan kunt u zich melden door het compensatieformulier in te vullen. Wij zorgen dan alsnog voor een snelle afhandeling.