De aansprakelijkheid van N.V. RENDO voor schade als gevolg van een stroom- of gasonderbreking, een gebrekkige aansluiting of een gebrekkig transport, is geregeld in de Algemene Voorwaarden aansluiting en transport.

In het algemeen geldt dat netbeheerders niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade als gevolg van stroom- of gasonderbrekingen. U kunt zich daarvoor verzekeren. Voor consumenten kan dit worden opgenomen in de inboedelverzekering en voor zakelijke klanten in de bedrijfsschadeverzekering. Wij adviseren u hiervoor contact op te nemen met uw verzekeraar.