Hier vindt u de aansluittarieven van N.V. RENDO met hierop een toelichting.
De tarieven zijn in euro’s. Voor kleinverbruikers zijn de tarieven weergegeven in- en exclusief btw, die van grootverbruikers exclusief BTW. De tarieven voor de aansluitbijdrage van nieuwe aansluitingen en de tarieven van de meerlengte zijn vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De overige tarieven worden door N.V. RENDO zelf vastgesteld.

Elektriciteit

Gas

Industrieregeling