Wat is een capaciteitstarief?

U betaalt het capaciteitstarief voor het transport van elektriciteit en gas. Vroeger waren de transportkosten voor een deel afhankelijk van uw energieverbruik. Sinds de invoering van het capaciteitstarief per 1 januari 2009 betaalt u een vast bedrag. Dit vaste bedrag is afhankelijk van de grootte van uw aansluiting. Met de opbrengsten betaalt N.V. RENDO de aanleg, beheer en onderhoud van het energienetwerk. Zo blijft het energienet veilig en betrouwbaar.

De capaciteit voor elektriciteit wordt bepaald door de waarde van de hoofdzekering van uw elektriciteitsinstallatie en wordt uitgedrukt in Ampère. Voor gas is dit afhankelijk van de capaciteit van de gasmeter. Dit capaciteitstarief wordt door uw energieleverancier bij u in rekening gebracht, tenzij u een afzonderlijke maandelijkse afrekening ontvangt van N.V. RENDO.

Waarom het capaciteitstarief?

Het hanteren van een capaciteitstarief sluit beter aan bij de werkelijke kosten die gemaakt worden voor het realiseren, onderhouden en uitbreiden van het energie netwerk. De kosten voor het netwerk zijn namelijk hoofdzakelijk vaste kosten en worden dus niet of nauwelijks beïnvloed door het verbruik.

Tevens zorgt het capaciteitstarief voor eenvoudigere administratie, dit verkleint de kans op fouten in de communicatie en dus bijvoorbeeld een kleinere kans op een onjuiste rekening.

Wat en op welke wijze ga ik betalen?

De prijzen voor het capaciteitstarief worden jaarlijks door de overheid vastgesteld. U betaalt maandelijks, via uw leverancier of rechtstreeks aan N.V. RENDO.

Check uw capaciteit

De capaciteit van uw meter staat op en op de jaarrekening van uw energieleverancier. De capaciteit van de gasmeter staat eveneens op de gasmeter zelf aangegeven. De meeste particulieren en andere kleinverbruikers hebben een G4- of G6-meter. Voor deze ‘kleine’ meters geldt het laagste tarief voor transportkosten. Heeft u een G10-, G16- of G25-meter, dan heeft u een zwaardere aansluiting en betaalt u meer.

Hoe groter de capaciteit van deze meter, hoe hoger de transportkosten.

Voor elektriciteit geldt dat hoe hoger de waarde van de hoofdzekering van uw elektriciteitsinstallatie hoe hoger de transportkosten.

Wij kunnen niet beoordelen of u met een kleinere capaciteit toe zou kunnen. Daarom adviseren wij u dit te laten onderzoeken door een erkend installateur.
N.V. RENDO kan namelijk alleen zien hoeveel u verbruikt en wat de capaciteit van uw energiemeter of aansluiting is.

Luidt de conclusie van de installateur dat de capaciteit van uw aansluiting kan worden verlaagd, dan kunt u deze verlaging aanvragen via www.mijnaansluiting.nl.

 

Meer informatie?

Betreft het een vraag aangaande uw woonhuis? Kijk dan op: www.consuwijzer.nl
Kijk voor meer en overige informatie op de website van het Ministerie van Economische Zaken: www.ez.nl