Aansluiting aanvragen

U kunt een standaardaansluiting of een elektriciteitsaansluiting die alleen maar terug levert aanvragen. U leest hier hoe en waar u deze aanvraagt. De kosten voor een nieuwe aansluiting vindt u op de pagina Tarieven.

Uw aanvraag indienen

Een nieuwe aansluiting op het netwerk van N.V. RENDO regelt u via mijnaansluiting.nl. Een aansluiting is de verbinding tussen het energienet en de energiemeter. De elektriciteitsaansluiting verbindt de elektriciteitsmeter met het elektriciteitsnet. De gasaansluiting verbindt de gasmeter met het gasnetwerk. Bij een nieuwe aansluiting hoort altijd een meter. De meter hoeft u dus niet apart aan te vragen. Lees meer over de slimme meter.

Extra informatie

Is het niet duidelijk hoe of waar u uw aanvraag indient? Neem contact op met mijnaansluiting.nl voor ondersteuning. U kunt ook bellen naar telefoonnummer 088-0221500.

Bouwaansluiting

Een bouwaansluiting wordt gebruikt tijdens de bouw van een woning of bedrijfspand. Als de bouwwerkzaamheden klaar zijn, zijn er twee opties. De bouwaansluiting kan worden verwijderd óf worden omgebouwd tot een vaste huisaansluiting. Let op: vraag alleen een nieuwe bouwaansluiting aan als er geen andere aansluiting beschikbaar is.

Aansluiting aanpassen

Een gasaansluiting, elektriciteitsaansluiting of bouwaansluiting wijzigen of verplaatsen? Of heeft uw installateur geadviseerd om krachtstroom aan te laten leggen? Dit kun u allemaal bij N.V. RENDO aanvragen via mijnaansluiting.nl.

Dat geldt ook voor overige werkzaamheden, zoals:

 • verplaatsen van een aansluiting;
 • verhogen of verlagen van de capaciteit van uw aansluiting
 • een verplaatsing van uw aansluiting;
 • omzetten van uw bouwaansluiting naar een definitieve (huis)aansluiting;
 • aanvragen van een extra meetpunt op uw aansluiting;
 • het definitief verwijderen van een aansluiting.
gasaansluiting

Kosten

De kosten voor het wijzigen of verplaatsen van uw aansluiting vindt u op de pagina Tarieven. Als u uw aansluiting laat wijzigen, kunnen de maandelijkse nettarieven veranderen. De maandelijkse nettarieven betaalt u via uw energieleverancier.

Afsluiten voorkomen

Als u geen energiecontract hebt, sluit N.V. RENDO u af van elektriciteit en/of gas. Wij doen dit nooit zonder bericht vooraf. U kunt een afsluiting voorkomen door een aantal zaken te regelen. Het meest belangrijk is, dat u ons belt zodra u een brief van ons over ‘einde levering’ ontvangt. Ons telefoonnummer is 0522 – 85 68 83. Hiermee kunt u een mogelijke afsluiting voorkomen.

Wanneer sluiten wij een aansluiting af?

Om energie af te nemen, sluit u een energiecontract af bij een energieleverancier. Zodra u of uw energieleverancier het energiecontract wil beëindigen, dan geeft uw energieleverancier dat aan ons door. Vanaf dat moment maken wij een afsluitdossier aan. Zodra wij bericht hebben ontvangen, via het Centraal Aansluit Register (landelijk register), dat er een energieleverancier actief is, sluiten wij het afsluitdossier. Doet u dit niet op tijd? Dan starten wij de afsluitprocedure op.

Afsluitprocedure

Als wij een afsluitdossier aanmaken, ontvangt u altijd één of meer brieven van ons. Wij sturen een brief als:

• uw leverancier aangeeft uw energiecontract te willen beëindigen;
• uw energiecontract al beëindigd is door uw leverancier;
• er op een adres geen energiecontract (meer) bekend is. Deze brief wordt niet altijd op uw naam verstuurd, maar kan gericht zijn aan ‘de bewoners van dit pand’. Dit komt voor als u een nieuwe woning betrekt. De vorige bewoner heeft zijn energiecontract beëindigd, terwijl u nog geen nieuw energiecontract heeft afgesloten.

Afsluiten: binnen of buiten?

Is het niet gelukt om op tijd een energiecontract te regelen? Dan sluiten wij u af. Als het kan, sluiten wij elektriciteit en gas altijd binnen af, in de meterkast. Dat is een stuk goedkoper dan buiten afsluiten. Kunnen we niet binnen afsluiten, dan doen we dat buiten. Dat laatste kost meer tijd en werk, onder andere door de graafwerkzaamheden die wij uit moeten voeren. Daardoor is buiten afsluiten een stuk duurder dan binnen afsluiten.

Extra kosten afsluiten gas

Voor een gasaansluiting geldt dat deze voor de veiligheid maximaal 12 maanden afgesloten mag blijven. Na deze periode kunt u kiezen voor heraansluiten of verwijderen. Als u geen keuze maakt, verwijderen wij de aansluiting. De kosten voor heraansluiten of verwijderen komen voor uw rekening.

Voorkom vertragingen

Het kan vaak lang duren voor N.V. RENDO uw contractgegevens doorkrijgt van uw energieleverancier. Dit kan komen door:

 • Controle betalingsgedrag. Een leverancier heeft het recht om het betalingsgedrag van een nieuwe klant te controleren. Dit levert vertraging op.
 • Borg of vooruitbetaling. Een leverancier heeft het recht om een borg of een vooruitbetaling te eisen. Totdat deze betaling verricht is, gaat het nieuwe energiecontract niet in.
 • Aanmeldings- of contractdatum. Vaak krijgt u direct bericht dat uw aanvraag ontvangen is. Dat is niet de ingangsdatum van het energiecontract, maar slechts een bevestiging van uw aanvraag.

Het Centraal Aansluit Register is leidend

Voldoet u aan alle voorwaarden en komen we toch afsluiten? Dan hebben wij geen bericht van uw leverancier ontvangen. Onze monteurs sluiten u namelijk alleen af als wij in onze administratie geen energiecontract zien dat al is ingegaan. Annuleren van de werkzaamheden is niet meer mogelijk als de monteur bij u is voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Zo voorkomt u afsluiting

In de meeste gevallen kunt u afsluiting voorkomen. Dit doet u op de volgende manier:

 • Zorg dat u een energiecontract hebt. Neem zo spoedig mogelijk contact op met een energieleverancier en regel een geldig energiecontract.
 • Bél met uw energieleverancier om uw energiecontract te regelen. U weet dan meteen hoe uw leverancier met verschillende zaken omgaat en voorkomt dat uw aanmelding vertraging oploopt. Bij aanmelding via internet heeft u slechts beperkte keuzes en weinig terugkoppeling.
 • Afzien van wettelijke bedenktijd. We horen het automatisch van uw energieleverancier als u een energiecontract hebt geregeld. Dit duurt vaak 10 werkdagen. Dit heeft onder andere te maken met de wettelijke bedenktijd die uw leverancier u verplicht aan moet bieden. Wanneer u die bedenktijd gebruikt, duurt het minimaal 10 werkdagen voordat uw nieuwe energiecontract definitief ingaat. U kúnt aangeven af te zien van deze bedenktijd om zo de ingang van uw energiecontract te bespoedigen. Geef dit specifiek aan en vraag uw energieleverancier om uw nieuwe contractgegevens zo snel mogelijk aan ons door te geven. Let op: door af te zien van de bedenktijd, verliest u het recht om zonder reden het contract op te zeggen.

Bekijk ook:
Afsluiting van elektriciteit en gas (consuWijzer) 
Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas (Overheid) 

Afsluiten en heraansluiten

Heeft u tijdelijk geen gas of elektriciteit nodig? Dan kunnen wij op uw verzoek tijdelijk uw gas- of elektriciteitsaansluiting afsluiten. U kunt dan geen energie meer afnemen, maar uw aansluiting en meter blijven wel zitten.

rendo bus werkzaamheden storingen

Tijdelijk afsluiten elektriciteit

Als u ons vraagt uw elektriciteitsaansluiting af te sluiten, halen wij de hoofdzekering bij u thuis weg. Heeft u geen hoofdzekering, maar een automaat? Dan schakelen we die uit. Daarna verzegelen we de huisaansluitkast in uw meterkast en zetten daar in de meeste gevallen een hangslot op. Hierna heeft u geen elektriciteit meer en kunt u al uw elektrische apparaten niet meer gebruiken. Let op: ook liften en noodverlichting werken dan niet meer!

Op onze tarievenpagina staat wat u betaalt voor het afsluiten van uw elektriciteitsaansluiting. Als u op een later moment wilt dat wij de aansluiting heraansluiten, dan brengen wij opnieuw kosten in rekening.

Wilt u uw elektriciteitsaansluiting tijdelijk laten afsluiten? Gebruik hiervoor dit formulier.

Tijdelijk afsluiten gas

Bij het afsluiten van een gasaansluiting zorgen we ervoor dat de hoofdkraan niet meer te openen is. We zetten een kap op de hoofdkraan en sluiten die af met een hangslot, of we verzegelen de hoofdkraan. U kunt de aansluiting dan niet meer gebruiken.

Wilt u uw gasaansluiting tijdelijk laten afsluiten? Gebruik daarvoor dit formulier

Op onze tarievenpagina ziet u wat u betaalt voor afsluiten en heraansluiten binnenshuis. Ook staat er wat het verwijderen van uw gasaansluiting kost.

Heraansluiten of verwijderen na 12 maanden

Voor de veiligheid mag een gas- of elektriciteitsaansluiting maximaal 12 maanden lang afgesloten blijven. Daarna kiest u of u de aansluiting wilt laten heraansluiten of dat u deze permanent wilt laten verwijderen. Maakt u geen keuze, dan verwijderen wij de aansluiting. In alle situaties komen de kosten voor uw rekening.

Afsluiten of verwijderen?

Voor zowel elektriciteit als voor gas geldt: u kunt ons vragen om uw aansluiting af te sluiten als u die tijdelijk niet wilt gebruiken. De toevoerleiding, de aansluiting en de meter blijven gewoon zitten, waardoor heraansluiten redelijk eenvoudig is.

Verwijderen is permanent. U kiest hier bijvoorbeeld voor als u definitief geen gebruik meer wilt maken van gas of elektriciteit. Bij een verwijdering halen we de energiemeter weg, koppelen de kabel/leiding los van ons hoofdnet en verwijderen we de kabel/leiding tussen de meter en ons hoofdnet. Soms is dat laatste niet mogelijk, bijvoorbeeld in een flat. Dan verwijderen we de energiemeter en doppen de kabel/leiding af zodat die niet meer kan worden gebruikt. Als een aansluiting eenmaal is verwijderd en u wilt toch weer energie afnemen, moet u een nieuwe aansluiting aanvragen.

Op onze tarievenpagina ziet u wat u betaalt voor verwijderen van een aansluiting.

Gasmeter meter meterkast lichter

Elektriciteit of gas heraansluiten

Is uw woning tijdelijk afgesloten van elektriciteit of gas en wilt u opnieuw energie gaan afnemen? Dan kunt u ons vragen om het heraansluiten van uw aansluiting te regelen. Zorg er wel eerst voor dat u aan alle voorwaarden voldoet.

Voorwaarden voor heraansluiten

 • Betaalde rekeningen. U moet alle rekeningen voor het afsluiten hebben betaald. Ook de kosten voor heraansluiten moeten vooraf zijn betaald.
 • Energiecontract. Heraansluiten doen wij pas als in onze administratie staat dat u een geldig energiecontract hebt met een energieleverancier. Regel dus eerst een energiecontract. Uw energieleverancier kiest u zelf. Als de energieleverancier uw contract heeft verwerkt, ontvangen wij automatisch een bericht. Uw contract is ‘in orde’ als uw contract is ingegaan. Wij gaan uit van de informatie die wij krijgen van uw energieleverancier.
 • Veilige situatie. Alleen als de situatie veilig is, kunnen wij het heraansluiten regelen.

Gebruik dit formulier om heraansluiting aan te vragen. Tussen de aanvraag en het heraansluiten zit maximaal 10 werkdagen. Wij nemen contact met u op om de werkzaamheden te bespreken en een afspraak in te plannen.

Kosten

De kosten voor het heraansluiten hangen af van de manier waarop u bent afgesloten. Er zijn 2 mogelijkheden: binnen of buiten. Afsluiten op verzoek gebeurt altijd binnen. Als N.V. RENDO het initiatief heeft genomen om af te sluiten, kan dat ook buiten zijn gebeurd. Onze tarieven staan op de tarievenpagina.

Sloop- en afsluitprotocol

Het slopen van percelen waarbij nutsvoorzieningen niet zijn verwijderd, is een belangrijk aandachtspunt. Niet alleen voor de sloper, maar ook voor de medewerkers van de netwerkbedrijven en de omgeving kan er een levensgevaarlijke situatie ontstaan. Wanneer een projectontwikkelaar of woningbouwvereniging bijvoorbeeld een blok met woningen sloopt, maar ook wanneer een individuele woning wordt gesloopt, geldt het sloop- en afsluitprotocol voor kleinverbruikaansluitingen van Netbeheer Nederland. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Kleinverbruikers Aansluitingen: 0522 – 856 445 of awvb-kva@rendo.nl

Verhuizen

Gaat u verhuizen? U kunt zelf kiezen bij welke energieleverancier u elektriciteit en/of gas afneemt.

De verhuizing moet vooraf worden doorgeven aan uw leverancier. Deze zorgt er dan voor dat de verhuisgegevens tijdig bij N.V. RENDO zijn gemeld. Dat is noodzakelijk, omdat vooraf moet worden vastgelegd welke leverancier het energieverbruik op een aansluiting levert.

 • Geef de verhuizing op tijd door aan uw energieleverancier – minimaal 2 weken van tevoren;
 • Geef de meterstanden binnen één week na de (sleutel)overdracht aan uw leverancier door;
 • Geef de meterstanden door aan uw energieleverancier van uw oude adres;
 • Kies een energieleverancier voor uw nieuwe woning;
 • Meld u tijdig aan bij een energieleverancier op uw nieuwe adres, minimaal twee weken van tevoren. U kiest voor prijs, service of milieuvriendelijkheid of voor een ander kenmerk dat u in een leverancier aanspreekt.

Let op: u moet een contract hebben voor de energie in uw nieuwe woning. Heeft u nog geen overeenkomst, dan kunt u een leverancier verzoeken een overeenkomst en meterstandenformulier voor het nieuwe adres toe te sturen. Wanneer u uw verhuizing te laat meldt, dan kan de voor u vervelende situatie ontstaan dat u op het nieuwe adres geen gas en/of elektriciteit kunt gebruiken. NV RENDO dient namelijk de aansluiting(-en) af te sluiten bij het ontbreken van een actieve energieleverancier.

Energieleverancier geeft verhuizing door

De energieleverancier brengt N.V. RENDO op de hoogte van uw verhuizing. U hoeft uw verhuizing dus niet aan de netbeheerder door te geven.

verhuizen huis sleutels

Kosten

De kosten van een aansluiting bestaan uit:

 • Eenmalige kosten: aanleg of aanpassing van de aansluiting.
 • Maandelijkse kosten voor uw aansluiting. U betaalt deze kosten via uw energieleverancier

Uw EAN-code

In Nederland heeft iedere gas- en elektriciteitsaansluiting een eigen EAN-code (European Article Number). Deze EAN-code is een uniek getal van 18 cijfers. Als u gaat verhuizen of wilt overstappen naar een andere leverancier, heeft u een EAN code nodig. Deze EAN code is te vinden op eancodeboek.nl.

Andere energieleverancier

Krijgt u een andere energieleverancier? Uw netbeheerder blijft hetzelfde. De meterstanden moeten worden doorgegeven aan uw nieuwe energieleverancier, want deze regelt de overstap. Uw gegevens worden automatisch doorgegeven aan de netbeheerder. Worden de meterstanden niet (tijdig) doorgegeven, dan zal de netbeheerder uw meterstanden berekenen. Zijn er nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op met uw nieuwe leverancier.

Laadpaal aanvragen

Laadpaal op het terrein van RENDO in Meppel

Ga naar www.mijnaansluiting.nl om een aansluiting aan te vragen voor een laadpaal op het openbare elektriciteitsnet. Mijnaansluiting.nl is het nationale portaal voor aansluitingen van elektriciteit, gas, warmte, water, riool en media/communicatie.

Naast het aanvragen van nieuwe aansluitingen, kunt u hier ook een verzoek doen om bestaande aansluitingen te wijzigen (zwaarder of lichter) of te verwijderen. Via dit portaal komt de aanvraag automatisch terecht bij N.V. RENDO, en wordt deze in behandeling genomen.

Steeds meer laadpalen

De opkomst van elektrisch rijden is een belangrijke ontwikkeling voor het elektriciteitsnet. Elektrische auto’s zijn niet meer uit het straatbeeld weg te denken, net als de laadpalen. Het aantal volledig elektrische auto’s in Nederland passeerde in 2020 voor het eerst de grens van 100.000, en bijna 200.000 auto’s met een stekker (bron: CBS). Daarmee wordt de vraag naar laadpalen ook steeds groter. Ook in het elektra netgebied van N.V. RENDO komen er steeds meer laadpalen bij.

Netbeheerders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid van het elektriciteitsnet. Ook wanneer laadpalen voor elektrische voertuigen op het net worden aangesloten, is het van belang dat deze zaken gewaarborgd zijn. Daarom moet ieder nieuw type publieke laadpaal worden gekeurd door de netbeheerders, alvorens deze op het elektriciteitsnet kan worden aangesloten.

Deze zogenoemde Netbeheerderskeuring wordt gefaciliteerd door ElaadNL, in samenwerking met alle deelnemende netbeheerders, waaronder N.V. RENDO. Daardoor hoeft een nieuw type laadpaal slechts één keer gekeurd te worden en kan deze vervolgens geplaatst worden in alle netbeheerdersgebieden en door heel Nederland.