Aansluiting aanvragen

Wat kunt u aanvragen?

 • standaardaansluiting
 • elektriciteitsaansluiting die alleen maar terug levert

Een nieuwe aansluiting op het netwerk van N.V. RENDO regelt u via mijnaansluiting.nl.

De kosten voor een nieuwe aansluiting vindt u op de pagina Tarieven.

Een aansluiting is de verbinding tussen het energienet en de energiemeter. De elektriciteitsaansluiting verbindt de elektriciteitsmeter met het elektriciteitsnet. De gasaansluiting verbindt de gasmeter met het gasnetwerk. Bij een nieuwe aansluiting hoort altijd een meter. De meter hoeft u dus niet apart aan te vragen. Lees meer over de slimme meter.

Extra informatie

Wij kunnen niet beoordelen of een kleinere capaciteit voor u volstaat omdat wij geen informatie hebben over uw technische installatie en aanwezige apparatuur. Daarom adviseren wij u dit te laten onderzoeken door een erkend installateur. Is het niet duidelijk hoe of waar u uw aanvraag indient? Neem contact op met mijnaansluiting.nl voor ondersteuning. U kunt ook bellen naar telefoonnummer 088-0221500.

Bouwaansluiting

Een bouwaansluiting wordt gebruikt tijdens de bouw van een woning of bedrijfspand. Als de bouwwerkzaamheden klaar zijn, zijn er twee opties. De bouwaansluiting kan worden verwijderd óf worden omgebouwd tot een vaste huisaansluiting. Let op: vraag alleen een nieuwe bouwaansluiting aan als er geen andere aansluiting beschikbaar is.

Aansluiting aanpassen

Een gasaansluiting, elektriciteitsaansluiting of bouwaansluiting wijzigen of verplaatsen? Of heeft uw installateur geadviseerd om krachtstroom aan te laten leggen? Dit kunt u allemaal bij N.V. RENDO aanvragen via mijnaansluiting.nl.

Dit geldt ook voor overige werkzaamheden, zoals:

 • verplaatsen van een aansluiting;
 • verhogen of verlagen van de capaciteit van uw aansluiting;
 • omzetten van uw bouwaansluiting naar een definitieve (huis)aansluiting;
 • aanvragen van een extra meetpunt op uw aansluiting;
 • het definitief verwijderen van een aansluiting.
gasaansluiting

Kosten

De kosten voor het wijzigen of verplaatsen van uw aansluiting vindt u op de pagina Tarieven. Als u uw aansluiting laat wijzigen, kunnen de maandelijkse nettarieven veranderen. De maandelijkse nettarieven betaalt u via uw energieleverancier.

Afsluiten voorkomen

Als u geen energiecontract hebt, sluit N.V. RENDO u af van elektriciteit en/of gas. Wij doen dit nooit zonder bericht vooraf. U kunt een afsluiting voorkomen door een aantal zaken te regelen. Het meest belangrijk is, dat u ons belt op nummer 0522 – 85 68 83 zodra u een brief van ons over ‘einde levering’ ontvangt. Hiermee kunt u een mogelijke afsluiting voorkomen.

Wanneer sluiten wij een aansluiting af?

Om energie af te nemen, sluit u een energiecontract af bij een energieleverancier. Zodra u of uw energieleverancier het energiecontract wil beëindigen, dan geeft uw energieleverancier dat aan ons door. Dan ontvangen wij bericht hierover van het Centraal Aansluit Register (CAR). Vanaf dat moment wordt er een afsluitdossier aangemaakt. Zodra wij bericht hebben ontvangen, via het Centraal Aansluit Register (landelijk register), dat er een energieleverancier actief is, wordt het afsluitdossier gesloten. Doet u dit niet op tijd? Dan wordt de afsluitprocedure opgestart.

Bekijk ook onderstaande links:
Afsluiting van elektriciteit en gas (consuWijzer)
Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas (Overheid)

Zo voorkomt u afsluiting

In de meeste gevallen kunt u afsluiting voorkomen. Dit doet u op de volgende manier:

 • Zorg dat u een energiecontract hebt. Neem zo spoedig mogelijk contact op met een energieleverancier en regel een geldig energiecontract.
 • Bel met uw energieleverancier om uw energiecontract te regelen. U weet dan meteen hoe uw energieleverancier met verschillende zaken omgaat en voorkomt dat uw aanmelding vertraging oploopt. Bij aanmelding via internet heeft u slechts beperkte keuzes en weinig terugkoppeling.
 • Afzien van wettelijke bedenktijd, horen we via het Centraal Aansluit Register wanneer u een energiecontract hebt geregeld. Dit duurt vaak 10 werkdagen. Dit heeft onder andere te maken met de wettelijke bedenktijd die uw energieleverancier u verplicht aan moet bieden. Wanneer u die bedenktijd gebruikt, duurt het minimaal 10 werkdagen voordat uw nieuwe energiecontract definitief ingaat. U kunt aangeven af te zien van deze bedenktijd om zo de ingang van uw energiecontract te bespoedigen. Geef dit specifiek aan en vraag uw energieleverancier de levering per direct te starten. Let op: door af te zien van de bedenktijd, verliest u het recht om zonder reden het contract op te zeggen.

Afsluitprocedure

Zodra de afsluitprocedure wordt gestart, ontvangt u altijd één of meer brieven van ons. Wij sturen een brief als:

 • uw energieleverancier aangeeft uw energiecontract te willen beëindigen;
 • uw energiecontract al beëindigd is door uw energieleverancier;
 • er op een adres geen energiecontract (meer) bekend is. Deze brief wordt niet altijd op uw naam verstuurd, maar kan gericht zijn aan ‘de bewoners van dit pand’. Dit komt voor als u een nieuwe woning betrekt. De vorige bewoner heeft zijn energiecontract beëindigd, terwijl u nog geen nieuw energiecontract heeft afgesloten.

Afsluiten: binnen of buiten?

Is het niet gelukt om op tijd een energiecontract te regelen? Dan sluiten wij u af. Als het kan, sluiten wij elektriciteit en gas altijd binnen af, in de meterkast. Dat is een stuk goedkoper dan buiten afsluiten. Kunnen we niet binnen afsluiten, dan zijn wij genoodzaakt dit buiten te doen. Dat laatste kost meer tijd en werk, onder andere door de graafwerkzaamheden die wij uit moeten voeren. Daardoor is buiten afsluiten een stuk duurder dan binnen afsluiten.

Extra kosten afsluiten gas

Voor een gasaansluiting geldt dat deze voor de veiligheid maximaal 12 maanden afgesloten mag blijven. Na deze periode kunt u kiezen voor heraansluiten of verwijderen. Als u geen keuze maakt, verwijderen wij de aansluiting. De kosten voor heraansluiten of verwijderen komen voor uw rekening. Raadpleeg hiervoor onze tarieven.

Voorkom vertragingen

Het kan vaak lang duren voor N.V. RENDO uw contractgegevens doorkrijgt van uw energieleverancier. Dit kan komen door:

 • Controle betalingsgedrag. Een leverancier heeft het recht om het betalingsgedrag van een nieuwe klant te controleren. Dit kan vertraging opleveren.
 • Borg of vooruitbetaling. Een leverancier heeft het recht om een borg of een vooruitbetaling te eisen. Totdat deze betaling verricht is, gaat het nieuwe energiecontract niet in.
 • Aanmeldings- of contractdatum. Vaak krijgt u direct bericht dat uw aanvraag ontvangen is. Dat is niet de ingangsdatum van het energiecontract, maar slechts een bevestiging van uw aanvraag.

Het Centraal Aansluit Register is leidend

Voldoet u aan alle voorwaarden en komen we toch afsluiten? Dan hebben wij geen bericht van uw leverancier ontvangen. Onze monteurs sluiten u namelijk alleen af als in het Centraal Aansluit Register geen energiecontract zien dat al is ingegaan. Annuleren van de werkzaamheden is niet meer mogelijk als de monteur bij u is voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Afsluiten en heraansluiten

Heeft u tijdelijk geen gas of elektriciteit nodig? Dan kunnen wij op uw verzoek tijdelijk uw gas- of elektriciteitsaansluiting afsluiten. U kunt dan geen energie meer afnemen, maar uw aansluiting en meter blijven wel zitten.

Tijdelijk afsluiten elektriciteit

Als u ons vraagt uw elektriciteitsaansluiting af te sluiten, halen wij de hoofdzekering bij u thuis weg. Heeft u geen hoofdzekering, maar een automaat? Dan schakelen we die uit. Daarna verzegelen we de huisaansluitkast in uw meterkast en zetten daar in de meeste gevallen een hangslot op. Hierna heeft u geen elektriciteit meer en kunt u al uw elektrische apparaten niet meer gebruiken. Let op: ook liften en noodverlichting werken dan niet meer!

Op onze tarievenpagina staat wat u betaalt voor het afsluiten van uw elektriciteitsaansluiting. Als u op een later moment wilt dat wij de aansluiting heraansluiten, dan brengen wij opnieuw kosten in rekening.

Wilt u uw elektriciteitsaansluiting tijdelijk laten afsluiten? Gebruik deze link om het opdrachtformulier te openen en ingevuld te retourneren.

Tijdelijk afsluiten gas

Bij het afsluiten van een gasaansluiting zorgen we ervoor dat de hoofdkraan niet meer te openen is. We zetten een kap op de hoofdkraan en sluiten die af met een hangslot, of we verzegelen de hoofdkraan. U kunt de aansluiting dan niet meer gebruiken.

Wilt u uw gasaansluiting tijdelijk laten afsluiten? Gebruik deze link om het opdrachtformulier te openen en ingevuld te retourneren.

Op onze tarievenpagina ziet u wat u betaalt voor afsluiten en heraansluiten binnenshuis. Ook staat er wat het verwijderen van uw gasaansluiting kost.

Heraansluiten of verwijderen na 12 maanden

Voor de veiligheid mag een gas- of elektriciteitsaansluiting maximaal 12 maanden lang afgesloten blijven. Daarna kiest u of u de aansluiting wilt laten heraansluiten of dat u deze permanent wilt laten verwijderen. Maakt u geen keuze, dan verwijderen wij de aansluiting.

Afsluiten of verwijderen?

Voor zowel elektriciteit als voor gas geldt: u kunt ons vragen om uw aansluiting af te sluiten als u die tijdelijk niet wilt gebruiken. De toevoerleiding, de aansluiting en de meter blijven gewoon zitten, waardoor heraansluiten redelijk eenvoudig is.

Verwijderen is permanent. U kiest hier bijvoorbeeld voor als u definitief geen gebruik meer wilt maken van gas of elektriciteit. Bij een verwijdering halen we de energiemeter weg, koppelen de kabel/leiding los van ons hoofdnet en verwijderen we de kabel/leiding tussen de meter en ons hoofdnet. Soms is dat laatste niet mogelijk, bijvoorbeeld in een flat. Dan verwijderen we de energiemeter en doppen de kabel/leiding af zodat die niet meer kan worden gebruikt. Als een aansluiting eenmaal is verwijderd en u wilt toch weer energie afnemen, moet u een nieuwe aansluiting aanvragen. Uw aanvraag voor verwijdering kunt u indienen via mijnaansluiting.nl

Op onze tarievenpagina ziet u wat u betaalt voor verwijderen van een aansluiting.

Gasmeter meter meterkast lichter

Elektriciteit of gas heraansluiten

Is uw woning tijdelijk afgesloten van elektriciteit of gas en wilt u opnieuw energie gaan afnemen? Dan kunt u een verzoek indienen om het heraansluiten van uw aansluiting te regelen. Zorg er wel eerst voor dat u aan alle voorwaarden voldoet.

Voorwaarden voor heraansluiten

 • Betaalde rekeningen. Alle rekeningen dienen voldaan te zijn. Ook de kosten voor heraansluiten moeten vooraf zijn betaald.
 • Energiecontract. Heraansluiten doen wij pas wanneer wij een bericht hebben ontvangen van het Centraal Aansluit Register (CAR) dat er een energieleverancier actief is. Als de energieleverancier uw contract heeft verwerkt, ontvangen wij automatisch een bericht. Uw contract is ‘in orde’ als uw contract is ingegaan. Wij gaan uit van de informatie die wij krijgen van uw energieleverancier.
 • Veilige situatie. Alleen als de situatie veilig is, kunnen wij het heraansluiten regelen.

Gebruik deze link om het opdrachtformulier te openen en ingevuld te retourneren. Tussen de aanvraag en het heraansluiten zit maximaal 10 werkdagen. Wij nemen contact met u op om de werkzaamheden te bespreken en een afspraak in te plannen.

Kosten

De kosten voor het heraansluiten hangen af van de manier waarop u bent afgesloten. Er zijn 2 mogelijkheden: binnen of buiten. Afsluiten op verzoek gebeurt altijd binnen. Als N.V. RENDO het initiatief heeft genomen om af te sluiten, kan dat ook buiten zijn gebeurd. Onze tarieven staan op de tarievenpagina.

Sloop- en afsluitprotocol

Het slopen van percelen waarbij nutsvoorzieningen niet zijn verwijderd, is een belangrijk aandachtspunt. Niet alleen voor de sloper, maar ook voor de medewerkers van de netwerkbedrijven en de omgeving kan er een levensgevaarlijke situatie ontstaan. Wanneer een projectontwikkelaar of woningbouwvereniging bijvoorbeeld een blok met woningen sloopt, maar ook wanneer een individuele woning wordt gesloopt, geldt het sloop- en afsluitprotocol voor kleinverbruikaansluitingen van Netbeheer Nederland. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Kleinverbruikers Aansluitingen: 0522 – 856 445 of mailen naar mijnaansluiting@rendo.nl.

Uw aanvraag voor verwijdering kunt u indienen via www.mijnaansluiting.nl.

Verhuizen

Gaat u verhuizen? U kunt zelf kiezen bij welke energieleverancier u elektriciteit en/of gas afneemt.

De verhuizing moet vooraf worden doorgeven aan uw energieleverancier. Deze zorgt er dan voor dat de verhuisgegevens tijdig bij N.V. RENDO zijn gemeld. Dat is noodzakelijk, omdat vooraf moet worden vastgelegd welke energieleverancier het energieverbruik op een aansluiting levert.

 • Geef de verhuizing op tijd door aan uw energieleverancier – minimaal 2 weken van tevoren;
 • Geef de meterstanden binnen één week na de (sleutel)overdracht aan uw leverancier door;
 • Geef de meterstanden door aan uw energieleverancier van uw oude adres;
 • Kies een energieleverancier voor uw nieuwe woning;
 • Meld u tijdig aan bij een energieleverancier op uw nieuwe adres, minimaal twee weken van tevoren. U kiest voor prijs, service of milieuvriendelijkheid of voor een ander kenmerk dat u in een energieleverancier aanspreekt.

Let op: u moet een contract hebben voor de energie in uw nieuwe woning. Heeft u nog geen overeenkomst, dan kunt u een leverancier verzoeken een overeenkomst en meterstandenformulier voor het nieuwe adres toe te sturen.

Wanneer u uw verhuizing te laat meldt, dan kan de voor u vervelende situatie ontstaan dat u op het nieuwe adres geen gas en/of elektriciteit kunt gebruiken. N.V. RENDO dient namelijk de aansluiting(-en) af te sluiten bij het ontbreken van een actieve energieleverancier.

Energieleverancier geeft verhuizing door

De energieleverancier brengt N.V. RENDO op de hoogte van uw verhuizing. U hoeft uw verhuizing dus niet aan de netbeheerder door te geven.

Uw EAN-code

In Nederland heeft iedere gas- en elektriciteitsaansluiting een eigen EAN-code (European Article Number). Deze EAN-code is een uniek getal van 18 cijfers. Als u gaat verhuizen of wilt overstappen naar een andere energieleverancier, heeft u een EAN code nodig. Deze EAN code is te vinden op eancodeboek.nl.

verhuizen huis sleutels

Kosten

De kosten van een aansluiting bestaan uit:

 • Eenmalige kosten: aanleg of aanpassing van de aansluiting.
 • Maandelijkse kosten voor uw aansluiting. U betaalt deze kosten via uw energieleverancier

Andere energieleverancier

Krijgt u een andere energieleverancier? Uw netbeheerder blijft hetzelfde. De meterstanden moeten worden doorgegeven aan uw nieuwe energieleverancier, want deze regelt de overstap. Uw gegevens worden automatisch doorgegeven aan de netbeheerder. Worden de meterstanden niet (tijdig) doorgegeven, dan zal de netbeheerder uw meterstanden berekenen. Zijn er nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op met uw nieuwe energieleverancier.

Zegelrecht

Verzegelingen die door of vanwege de netbeheerder zijn aangebracht op de meetinrichting en aansluitkast mogen niet worden geschonden of verbroken tenzij de netbeheerder uitdrukkelijk toestemming geeft tot het verbreken van de verzegeling. Het zegelrecht is bedoeld om veilig te kunnen werken aan (huis)installaties, bijvoorbeeld voor het vervangen van de groepenkast of de hoofdschakelaar.

Zegelrecht geldt voor (huis)installaties met hoofdzekeringen t/m 3 x 80 Ampère. Als u zegelrecht heeft, mag u:

 • Een door de netbeheerder verzegelde aansluiting openen en opnieuw verzegelen.
 • Het verzegelde (kWh-meter) klemmendeksel openen en opnieuw verzegelen t.b.v. het vervangen van bedrading van de afgaande kant van de meter naar de groepenkast van de klant.
 • De hoofdzekering aansluitkast openen en opnieuw verzegelen t.b.v. verwijderen van een zekering(en) tijdens werkzaamheden om spanningsloos te kunnen werken.
 • Voor meetdoeleinden nieuwe of gewijzigde Elektrische installaties onder spanning zetten.
  Let op!

  • Het zegelrecht is niet bedoeld voor het vervangen van een hoofdzekering n.a.v. een storing in de installatie.
  • Het is de installateur niet toegestaan om de aansluiting te verzwaren/verlichten of aan te passen.
  • Uitgesloten van deze regeling zijn flatkasten die onderdeel zijn van de infrastructuur van RENDO, waarop meerdere individuele huisinstallaties aangesloten zijn.

Na de werkzaamheden moet u de oorspronkelijke situatie herstellen en de verzegeling opnieuw aanbrengen. U mag hiervoor alleen door RENDO goedgekeurde zegels gebruiken. In de zegelrechtoverenkomst staat waar u deze kunt aanschaffen.

Zegelrecht aanvragen

Om zegelrecht aan te vragen moet u in het bezit zijn van een certificering van InstallQ. Voor meer informatie over de certificering verwijzen wij u naar de website van installQ.

Zegelrecht aanvragen? Stuur een scan (PDF-bestand) van uw bewijs van certificering naar info@rendo.nl onder vermelding van Aanvraag zegelrecht.

Laadpalen

Laadpaal op het terrein van RENDO in Meppel

Voor het aanvragen van een laadpaal op het openbare elektriciteitsnet, kunt u contact opnemen met de gemeente waarin u woont. Dit traject loopt niet via uw netbeheerder of Mijnaansluiting.nl.

Mijnaansluiting.nl is het nationale portaal voor aansluitingen van elektriciteit, gas, warmte, water, riool en media/communicatie. Voor het aanvragen van nieuwe aansluitingen, kunt u een verzoek doen om bestaande aansluitingen te wijzigen (zwaarder of lichter) of te verwijderen. Via dit portaal komt de aanvraag automatisch terecht bij N.V. RENDO, en wordt deze in behandeling genomen.

Steeds meer laadpalen

De opkomst van elektrisch rijden is een belangrijke ontwikkeling voor het elektriciteitsnet. Elektrische auto’s zijn niet meer uit het straatbeeld weg te denken, net als de laadpalen. Het aantal volledig elektrische auto’s in Nederland passeerde in 2022 de grens van 300.000, en bijna 200.000 auto’s met een stekker (bron: CBS). Daarmee wordt de vraag naar laadpalen ook steeds groter. Ook in het elektra netgebied van N.V. RENDO komen er steeds meer laadpalen bij.

Netbeheerders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid van het elektriciteitsnet. Ook wanneer laadpalen voor elektrische voertuigen op het net worden aangesloten, is het van belang dat deze zaken gewaarborgd zijn. Daarom moet ieder nieuw type publieke laadpaal worden gekeurd door de netbeheerders, alvorens deze op het elektriciteitsnet kan worden aangesloten.

Deze zogenoemde Netbeheerderskeuring wordt gefaciliteerd door ElaadNL, in samenwerking met alle deelnemende netbeheerders, waaronder N.V. RENDO. Daardoor hoeft een nieuw type laadpaal slechts één keer gekeurd te worden en kan deze vervolgens geplaatst worden in alle netbeheerdersgebieden en door heel Nederland.

Verbouwen of isoleren? Houd kabels en leidingen bereikbaar

Voorkom gevaarlijke situaties en herstelwerkzaamheden

De kabels en leidingen van RENDO liggen onder de vloer van uw woning en zijn noodzakelijk om u altijd veilig gas en stroom te kunnen leveren. Als er een storing is moeten we bij de kabels en leidingen kunnen om de storing zo snel mogelijk voor u op te lossen. Ook voor noodzakelijke onderhouds- of vervangingswerkzaamheden is het belangrijk dat ze bereikbaar zijn. Wanneer dit niet zo is, moeten we mogelijk de vloer openbreken. Dit zorgt voor overlast voor de bewoners. Ook moet de eigenaar van het pand kosten maken voor het uitvoeren van de noodzakelijke breek- en herstelwerkzaamheden. U kunt dit voorkomen door tijdens de verbouwing, renovatie of isolatiewerkzaamheden te werken volgens onze aansluitvoorden.

Hoe houdt u de kabels en leidingen bereikbaar en onbeschadigd?

Het aanbrengen van mantelbuizen rondom de kabels en leidingen is vaak een goede oplossingen bij bodem- of vloerisolatie. Ook is het belangrijk dat de kruipruimte altijd toegankelijk blijft. Hieronder ziet u veelvoorkomende juiste en onjuiste situaties in beeld gebracht. Check de aansluitvoorwaarden of uw situatie daar aan voldoet.

Bespreek bereikbaarheid kabels met uw aannemer

Laat u de werkzaamheden door een externe partij uitvoeren, bijvoorbeeld een klusbedrijf of aannemer?

Als eigenaar van het pand of bewoner bent u verantwoordelijk voor het bereikbaar houden van de kabels en leidingen.

Bespreek dit daarom met de externe partij vóór zij de werkzaamheden uitvoeren.

Voor renovatie/isolatie: mantelbuizen uit één stuk zijn gebruikt ter bescherming van de elektriciteitskabel en gasleiding bij de aansluiting van het pand. Ze beginnen buiten net voor de gevel en lopen door tot iets boven de afgewerkte vloer in de meterkast. Bekijk hoe de mantelbuizen op een juiste wijze zijn aangebracht en welke kwaliteit belangrijk is. Een aannemer kan dit voor u doen. Neem voordat u start aan de werkzaamheden contact op met RENDO. Dit is nodig omdat wij uw elektriciteitsleiding tijdelijk moeten loskoppelen en om uw leidingen en aansluitingen in de mantelbuizen te leggen.

Na renovatie/ isolatie: is na renovatie of het aanbrengen van isolatie de kruipruimte dicht gemaakt? Zorg dan altijd dat de elektriciteitskabel en gasleiding bij de aansluiting van het pand onbeschadigd zijn en bereikbaar blijven. Het aanbrengen van mantelbuizen is hiervoor een mogelijke oplossing.

Als mantelbuizen niet aanwezig zijn, kunt u deze aanbrengen. Een aannemer kan dit voor u doen. Neem voordat u start met de werkzaamheden contact op met RENDO. Dit is nodig omdat wij uw elektriciteitsleiding tijdelijk moeten loskoppelen en om uw leidingen en aansluitingen in de mantelbuizen te leggen. Mantelbuizen beginnen buiten net voor de gevel en moeten doorlopen tot iets boven de afgewerkte vloer in de meterkast. Bekijk hoe mantelbuizen op een juiste wijze zijn aangebracht en welke kwaliteit belangrijk is.

Na renovatie/isolatie: na renovatie of het aanbrengen van isolatie zijn de elektriciteitskabel en gasleiding bij de aansluiting van het pand niet meer bereikbaar. Ze zijn niet voorzien van mantelbuizen uit één stuk die buiten net voor de gevel beginnen en doorlopen tot iets boven de afwerkvloer in de meterkast.

Zorg altijd dat de elektriciteitskabel en gasleiding bij de aansluiting van het pand onbeschadigd zijn en bereikbaar blijven. Het aanbrengen van mantelbuizen is hiervoor een mogelijke oplossing. Een aannemer kan dit voor u doen. Ook moet u contact opnemen met RENDO om uw leidingen en aansluitingen in de mantelbuizen te leggen. Mantelbuizen beginnen buiten net voor de gevel en moeten doorlopen tot net iets boven de afwerkvloer in de meterkast. Bekijk hoe mantelbuizen op een juiste wijze zijn aangebracht en welke kwaliteit belangrijk is.

Na renovatie/isolatie: na renovatie zijn de elektriciteitskabel en gasleiding bij de aansluiting van het pand niet meer bereikbaar omdat de kruipruimte niet meer bereikbaar is. Daarbij zijn de kabel en leiding niet voorzien van mantelbuizen uit één stuk die buiten net voor de gevel beginnen en doorlopen tot iets boven de afwerkvloer in de meterkast.

Zorg altijd dat de elektriciteitskabel en gasleiding bij de aansluiting van het pand onbeschadigd zijn en bereikbaar blijven. Het aanbrengen van mantelbuizen is hiervoor een mogelijke oplossing. Een aannemer kan dit voor u doen. Ook moet u contact opnemen met RENDO om uw leidingen en aansluitingen in de mantelbuizen te leggen. Mantelbuizen beginnen buiten net voor de gevel en moeten doorlopen tot net iets boven de afwerkvloer in de meterkast. Bekijk hoe mantelbuizen op een juiste wijze zijn aangebracht en welke kwaliteit belangrijk is.